Czwartek, 21 maja 2020

¨Nie wszystko się przedawni¨
¨Wcześniej spłata długu nie dawała korzyści¨
¨Zamówienia publiczne: Tarcza 4.0 ulży wykonawcom¨
¨Prawo geodezyjne frontem do przedsiębiorcy. Nowelizacja ma ograniczyć biurokrację¨
¨NIE dla hal przy domach¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Nie wszystko się przedawni¨. Przepis, który wyłącza przedawnienie zaległych składek ZUS zabezpieczonych hipoteką, nie narusza ustawy zasadniczej. W środę Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie ubezpieczeń społecznych. Stwierdził, że art. 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest zgodny z konstytucją w części, która wyłącza przedawnienie należności za składki na ubezpieczenie społeczne zabezpieczone hipoteką. W pozostałym zakresie umorzył postępowanie. Z pytaniem prawnym w tej sprawie zwrócił się do TK Sąd Okręgowy w Gliwicach. Według niego wspomniany przepis narusza istotę prawa własności oraz zasadę proporcjonalności. Art. 24 ust. 5 czyni instytucję zabezpieczenia hipotecznego bardziej efektywnym środkiem ściągalności wierzytelności i pozwala na elastyczne dostosowanie spłaty należności do możliwości dłużnika, ale również w pewnym stopniu zabezpiecza interesy płatników składek. Wynikają z niego bowiem gwarancje ochrony praw zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika hipotecznego- tłumaczył TK. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 21.05.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Wcześniej spłata długu nie dawała korzyści¨. Ciężary spadkowe mogą być kosztem przy opodatkowanej sprzedaży mieszkania i domu, ale dopiero od 1 stycznia 2019 r. Zła wiadomość dla osób, które przed 2019 r. chciały rozliczyć spłatę długów spadkodawcy przy opodatkowanej sprzedaży nieruchomości. NSA uznał, że takie wydatki mogą być kosztem, ale dopiero od wejścia w życie nowelizacji ustawy o PIT. Sprawa dotyczyła interpretacji. Podatniczka poprosiła o potwierdzenie, że spłata przez nią jako spadkobierczynię długów spadkowych i kosztów poniesionych w celu ostatecznego zaspokojenia wierzycieli jej zmarłej matki może być zaliczona do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości spadkowej. W ocenie fiskusa jednak spłaty długów obciążających podatniczkę w wyniku spadkobrania oraz kosztów egzekucyjnych nie można zaliczyć do kosztów odpłatnego zbycia. Kobieta zaskarżyła interpretację, ale racji jej nie przyznał najpierw WSA w Gdańsku, a potem NSA. Szczegóły- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 21.05.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Zamówienia publiczne: Tarcza 4.0 ulży wykonawcom¨. Jeśli przez COVID- 19 firma ma problemy z realizacją kontraktu, zamawiający będzie musiał zgodzić się na jego zmianę, np. wydłużenie terminu. Chodzi o przyjęty w środę przez rząd projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID- 19 (tzw. tarcza antykryzysowa 4.0). Choć nazwa może być myląca, to wiele z jego przepisów dotyczy rynku zamówień publicznych. Wśród nich jest przepis obligujący do zmian w umowach, jeśli okoliczności związane z epidemią mają wpływ na ich realizację. Już pierwsza wersja ustawy przewidziała możliwość aneksowania umów. Problem w tym, że była to jedynie możliwość, a nie wszyscy zamawiający godzą się na to, by z niej skorzystać. Tarcza 4.0 wprowadzi taki obowiązek. W sytuacji, w której COVID- 19 wpłynął na prawidłowe umowy strony będą zobowiązane do dokonania odpowiednich zmian w kontrakcie. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Zmiany będą dotyczyć również możliwości kar umownych. I nie chodzi tylko o to, że za opóźnienia wynikające z okoliczności spowodowanych przez COVID- 19, kary takie nie powinny być w ogóle naliczane. Przez cały okres epidemii i 90 dni po jego odwołaniu zamawiający nie będzie mógł w ogóle naliczać kar umownych. Nowe przepisy mają poprawić też płynność na rynku zamówień publicznych. Dlatego przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający będą zobowiązani do płacenia wynagrodzenia w częściach lub płacenia zaliczek w wysokości co najmniej 5 proc. ogólnej zapłaty- czytamy.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 21.05.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Prawo geodezyjne frontem do przedsiębiorcy. Nowelizacja ma ograniczyć biurokrację¨. Najnowsza nowelizacja przepisów ma ograniczyć biurokrację, m.in. uprościć postępowania i skrócić terminy na weryfikację dokumentacji przez urząd. Problem w tym, że za ich niedochowanie nie grożą urzędom żadne sankcje. Podstawowa zmiana, bardzo istotna dla inwestorów, to wprowadzenie terminów na weryfikację prac geodezyjnych. Obecnie powiaty, bo to one w ramach zadań zleconych zajmują się geodezją, miały weryfikować prace geodetów niezwłocznie. Jednak- zwłaszcza w dużych miastach- trwało to czasem miesiącami, opóźniając np. podziały gruntów czy naniesienie nowych obiektów na mapę. A to nie pozwalało na rozpoczęcie budowy lub oddanie budynku do użytku. Po zmianach, które zawarto w ostatniej nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego (wejdą w życie 31 lipca br.), będzie już jasne, jak długo może takie sprawdzanie trwać. I tak weryfikacja obiektów o powierzchni do 1 ha powinna zakończyć się nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, do 10- ha nie później niż w ciągu 10 dni, a powyżej tej wielkości maksymalnie w terminie do 20 dni roboczych- odnotowano.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 21.05.2020.).

¨Kurier Szczeciński¨ zamieszcza tekst pod hasłem: ¨NIE dla hal przy domach¨. Akcję protestacyjną przeciwko budowaniu magazynów przemysłowych w pobliżu zabudowy mieszkaniowej prowadzą od maja ubiegłego roku mieszkańcy Kołbaskowa. Część mieszkańców rozpoczęła protest już w maju ub. roku. Zdesperowani mieszkańcy w marcu 2020 wywiesili banery na płotach swoich domów. Obecnie na terenie wsi Kołbaskowo znajduje się duży magazyn Amazona. Natomiast Panattoni Europe buduje fabrykę dla wózków widłowych dla firmy Linde. Hale fabryczne już stoją, a produkcja sztaplarek ma ruszyć na początku przyszłego roku. Więcej szczegółów- na pierwszej i szóstej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 21.05.2020.).

Zobacz również