Czwartek, 18 marzec 2021

¨Uchwała SN przełożona¨
¨Uchwała frankowa przeniesiona na 13 kwietnia¨
¨Państwowa ziemia rolna zamrożona do 2026 roku¨
¨Zaliczki ograniczają pomoc¨
¨Gdzie po dobrą polisę dla czterech kątów¨
¨Niższe przychody i wyższe koszty banków¨
¨Reforma planowania do końca 2022 r.¨
¨Ustawa o DFG- do podkomisji¨

Więcej poniżej.

Czwartkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Uchwała SN przełożona¨. Na 13 kwietnia przesunięto termin rozprawy, na której sędziowie mieli odpowiedzieć na sześć pytań dotyczących spraw frankowych. Rozprawa miała się odbyć 25 marca. Jednak z powodu zakażenia COVID- 19 I prezes SN została przesunięta. Nie potwierdzają się natomiast spekulacje, że przyczyną odroczenia mogą być spory między starymi sędziami, których w Izbie Cywilnej jest 18, a nowymi, których jest 10, i ci pierwsi mogliby nie zasiąść do uchwały frankowej, przez co zabrakłoby kworum- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨Rz¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Uchwała frankowa przeniesiona na 13 kwietnia¨. Z powodu Covid- 19 u pierwszej prezes nie będzie przewidzianej na 25 marca rozprawy całej Izby Cywilnej w sprawie sześciu kluczowych pytań dotyczących spraw frankowych. Nowy termin został już wyznaczony trzy tygodnie później. Izba Cywilna ma rozstrzygnąć, czy po pierwsze: w razie stwierdzenia przez sąd, że klauzula ustalania kursu franka jest abuzywna i nie wiąże konsumenta, sąd może tę lukę wypełnić i jak. Po drugie ważne jest też pytanie, czy przy rozliczeniu unieważnionej umowy jej stronom przysługują odsetki za korzystanie z pieniędzy drugiej strony? I związane z tym pytanie, jak liczyć przedawnienie roszczeń frankowicza i banku, co może oznaczać, że niektóre mogą być już przedawnione, a z drugiej strony, na co zwrócono uwagę w uzasadnieniu pytania, że od odpowiedzi na nie mogą zależeć decyzje wielu frankowiczów, czy kwestionować umowę kredytową i stanąć wobec zapłaty za korzystanie z kredytu, czy starać się ją utrzymać, renegocjować- czytamy na dziewiątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.03.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Państwowa ziemia rolna zamrożona do 2026 roku¨. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z zakazem sprzedaży na kolejne pięć lat. Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i przedłużył do 30 kwietnia 2026 r. zakaz obrotu gruntami wchodzącymi w skład tego zasobu. Chodzi o przeszło 1,3 mln ha gruntu, z czego 1 mln ha zostało oddane w dzierżawę. Celem wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych na kolejne pięć lat jest też zahamowanie wzrostu cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez podmioty krajowe i zagraniczne. W czasie obowiązywania ustawy cena za 1 ha nieruchomości rolnych z zasobu spadła z 32,2 tys. zł w 2016 r. do ok. 31 tys. zł za 1 ha w 2020 r. Tymczasem średnia cena gruntów rolnych w obrocie prywatnym według danych GUS wzrosła w tym okresie z 39 tys. zł za 1 ha do 47 tys. zł. I stale rośnie. Szczegóły- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.03.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Zaliczki ograniczają pomoc¨. Firmy zajmujące się pobocznie deweloperką nie mogą wykazać spadku zysków. Do końca lutego 2021 r. małe i średnie przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z tarczy 2.0 PFR. Pomoc kierowana była do przedsiębiorców z wybranych branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z pandemią. Niestety, wielu z nich odbiło się od tarczy jak od ściany, kolejna grupa to przedsiębiorcy z branż pokiereszowanych przez Covid- 19, zajmujący się jednocześnie deweloperką. Zgodnie z postanowieniami regulaminu PFR, jednym z warunków przyznania wsparcia jest spadek przychodów za wybrane okresy na poziomie większym lub równym 30 proc. Sprawę dodatkowo komplikuje sposób weryfikacji wniosków o pomoc. Problem dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy działają głównie w jednej z branż dotkniętych przez lockdown, jak np. turystyka czy hotelarska, a jednocześnie pobocznie prowadzą inwestycje deweloperskie. Zaliczki od przyszłych właścicieli zgodnie z przepisami muszą być bowiem przekazywane na rachunki powiernicze, a to wyklucza firmę z ubiegania się o pomoc w ramach tarczy. Więcej- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.03.2021.).

¨Moje pieniądze¨ w ¨Rz¨ radzą z kolei: ¨Gdzie po dobrą polisę dla czterech kątów¨. Najlepsze ubezpieczenia mieszkaniowe oferuje Generali, uzyskując 26,7 pkt. Drugą pozycję zajmuje Aviva z 25,9 pkt, podium zamyka PZU- 23 pkt. Tak wygląda czołówka rankingu polis dla domu i mieszkania, który uwzględnia nie tylko cenę polisy, ale także zakres ochrony ubezpieczeniowej, wyłączeń czy dodatkowych elementów ochrony, jak OC w życiu prywatnym i assistance. Maksymalnie w rankingu można było zdobyć 30 pkt. Lektura dla zainteresowanych- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.03.2021.).

W ¨Rz¨ czytamy również: ¨Niższe przychody i wyższe koszty banków¨. Wynik odsetkowy jest pod presją po cięciu stóp procentowych, ale negatywnie na zyski wpływają też rosnące koszty ryzyka z powodu pandemii i franków. Łączny zysk netto 14 działających w Polsce banków, które udostępniły swoje dane, wyniósł po trzech kwartałach 2020 r. 5,72 mld zł To aż o 46 proc. mniej niż rok wcześniej- wynika z zestawienia ¨Rz¨. O tak dużym pogorszeniu zysków zdecydował słabszy wynik odsetkowy, który jest źródłem 70 proc. przychodów branży. Negatywnym zjawiskiem był również wzrost odpisów kredytowych. W całym sektorze wzrosły one o blisko jedną trzecią, do 9,33 mld zł. To głównie efekt odpisów na skutki pandemii. Wyniki branży były też obciążane rezerwami na hipoteki frankowe. Więcej szczegółów- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.03.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje z kolei: ¨Reforma planowania do końca 2022 r.¨. Zmiana będzie wdrażana łagodnie, więc inwestycje zaplanowane na podstawie starych przepisów będą realizowane. Dla nas niezwykle ważne jest zapewnienie samorządom pieniędzy na reformę- deklaruje wiceminister rozwoju Anna Kornecka. Reforma sprzed 18 lat tak naprawdę zniszczyła ład przestrzenny w Polsce i jest najwyższy czas na zmianę tego stanu rzeczy- mówi ¨DGP¨ wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. Odnosi się też do opisanych przez ¨DGP¨ zarzutów ze strony krytyków koncepcji. Radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich wyrażał wątpliwości co do tego, czy gminy będzie stać na przygotowanie planów. Przedstawicielka Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych wyraziła wtedy nadzieję, że rząd zapewni możliwość realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, bo gdyby gminy miały przygotowywać plany z budżetów, którymi dysponują obecnie, mamy duży znak zapytania. Na zarzuty, iż likwidacja warunków zabudowy doprowadzi do chaosu i zmniejszenia liczby budowanych mieszkań, wiceminister resortu rozwoju odpowiada, że reforma planowania przestrzennego zostanie uchwalona do końca 2022 r., będzie wdrażana stopniowo i łagodnie. Stary system będzie przechodził płynnie w nowy. Istniejący dzisiaj system, oparty na planach miejscowych i decyzjach o warunkach zabudowy, jeszcze będzie nam towarzyszył przez jakiś czas, więc wszystkie inwestycje zaplanowane na podstawie starych przepisów będą mogły zostać zrealizowane. Wsparciem dla gmin w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie nowych przepisów, będzie również zapewnienie przez rząd 1 mld zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.03.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Ustawa o DFG- do podkomisji¨. Sejm przeprowadził wczoraj I czytanie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Dziś i jutro rano projektem ma zająć się specjalna podkomisja. O poparcie projektu prosił posłów prezes UOKiK. Głosowanie za regulacją zapowiedziała Anna Paluch (PiS), argumentując, że poprawi ona efektywność ochrony praw nabywców. Podobne stanowisko zajęła Hanna Gil- Piątek (Polska 2050), popierając projekt w całości, a także Maciej Gdula (Lewica). Miał jednak wątpliwości, czy proponowana maksymalna składka na DFG 2 proc. przy otwartych rachunkach powierniczych nie jest zbyt wysoka. ¨Kierunkowo popiera zmiany¨ także posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Sibińska, wskazując tez m.in. na problem maksymalnej wysokości stawki- czytamy także na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.03.2021.).

Zobacz również