Czwartek, 18 listopad 2021

¨Rekordowo drogi frank zły dla klientów i banków¨
¨Polski Ład zmienia formy prowadzenia biznesu¨
¨Podatkowe ulgi nie pomniejszą wpłaty do ZUS¨
¨Kreator Budownictwa Roku 2021¨
¨Laureaci wnoszą optymizm¨
¨Społeczna odpowiedzialność w branży budowlanej¨
¨Składka na zdrowie wymaga ośmiu pilnych napraw¨
¨Luka w przepisach. PIT zero to także 0 zł składki zdrowotnej¨
¨Osiem grzechów głównych Polskiego Ładu¨
¨Inflację napędzają transport i utrzymanie mieszkań¨
¨Wywłaszczenie gminy podlega VAT¨
¨Ceny mieszkań nadal będą rosły¨
¨Truciciele wpadli na Gumieńcach i os. Arkońskim. Pomógł dron i czujni mieszkańcy¨

Więcej poniżej.

Czwartkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Rekordowo drogi frank zły dla klientów i banków¨. Branża poniesie większe koszty unieważnień umów frankowych i ugód z frankowiczami, zwiększą się też wymogi kapitałowe. Klientom zaś urośnie wartość długu liczona w złotych i miesięczne raty. W środę za franka szwajcarskiego płacono już ponad 4,40 zł, najwięcej w historii nie licząc epizodu z 15 stycznia 2015 r., gdy Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował o zaprzestaniu obrony kursu EUR/CHF. Przez ostatnie 12 miesięcy doszło do prawie 7- proc. umocnienia franka wobec złotego. Sytuacja ta ma liczne negatywne konsekwencje dla klientów i banków, ze względu na spory portfel frankowych kredytów mieszkaniowych. Na koniec czerwca takich umów w polskim sektorze bankowym było 415 tys., a ich wartość brutto wyniosła 94 mld zł. Jednak teraz, uwzględniając naturalne tempo spłat tych kredytów i wzrost kursu, mogą być warte ok. 97,6 mld zł. Wzrost tej kwoty oznacza, że bankom rosną wymogi kapitałowe na te kredyty, klientom zaś- wartość długu w złotych i miesięczne raty. Wyższy kurs franka to także potencjalnie pogarszająca się spłacalność hipotek tego typu skutkująca wzrostem kredytów zagrożonych i rezerw na ten cel. Możliwe jest jednak stopniowe pogorszenie spłacalności, ale raczej w dłuższym terminie, gdyby kurs utrzymywał się na podwyższonych poziomach- uważają cytowani w tekście analitycy. Większe znaczenie drożejący frank może mieć dla wzrostu kosztów banków wynikających ze spraw sądowych lub ugód z frankowiczami, w większości nie są one zabezpieczone pod względem kursu walutowego. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego szacował, że koszt objęcia ugodami wszystkich czynnych umów to w skali sektora ok. 37,2 mld zł. Ta kalkulacja opierała się na danych z końca 2020 r. dotyczących zarówno liczby i wartości hipotek frankowych, jak i kursu CHF/PLN. Od tego momentu frank podrożał o 20 groszy, co oznacza, że koszt ugód zwiększyłby się z tego powodu o prawie 12 proc. Dalsze umocnieni franka zwiększy koszty porozumień lub przegranych spraw- czytamy. Więcej szczegółów- na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.11.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje z kolei: ¨Polski Ład zmienia formy prowadzenia biznesu¨. Rośnie zainteresowanie ryczałtem oraz przekształceniem jednoosobowych firm w spółki z o.o. Bliski termin wejścia w życie zmian podatkowych sprawia, że przedsiębiorcy kalkulują, który sposób rozliczenia najbardziej im się opłaci. Wiceminister finansów Jan Sarnowski mówił w sierpniu, że alternatywą dla podatku liniowego może być ryczałt lub przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową, by skorzystać z estońskiego CIT. Wygląda na to, że wiele firm wybierze takie opcje- czytamy na 10 stronie głównego wydania. Niżej ¨Prawo co dnia¨ przypomina: ¨Podatkowe ulgi nie pomniejszą wpłaty do ZUS¨. Przedsiębiorca będzie liczył składkę zdrowotną na gorszych zasadach niż PIT. Polski Ład całkowicie zmienia zasady rozliczania składki zdrowotnej przez prowadzących własny biznes. Nie da się jej już odliczyć od PIT, będzie liczona od dochodu z działalności- czytamy także na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.11.2021.).

W ¨Rz¨ znajdziemy także wkładkę ¨Kreator Budownictwa Roku 2021¨. Już 18 listopada poznamy laureatów i po raz 11 zostaną przyznane zaszczytne tytuły Kreatora Budownictwa 2021 r. Oprócz osób i firm, Polska Izba Inżynierów Budownictwa wyróżnia także produkty, które wyznaczają najnowsze trendy, jak również inwestycje zmieniające nasz świat. Aneta Grinberg- Iwańska, prezes zarządu Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podkreśla w promocyjnym tekście, że 2021 to kolejny rok, w którym budownictwo dotykały dynamiczne zmiany. Pogarszająca się koniunktura, znaczny wzrost cen materiałów budowlanych, brak surowców do ich produkcji oraz popandemiczny niedobór pracowników nie napawał optymizmem. Nie jest łatwo w takich okolicznościach wprowadzać w życie nowości, realizować zamierzone strategie. Tym bardziej cieszy fakt, że w gronie uhonorowanych znalazło się 54 laureatów- czytamy w tekście ¨Laureaci wnoszą optymizm¨– na pierwszej stronie wkładki.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.11.2021.).

Obok we wkładce poświęconej gali Kreator Budownictwa zamieszczono rozmowę ze Zbigniewem Kledyńskim, prezesem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W tekście ¨Społeczna odpowiedzialność w branży budowlanej¨ rozmówca ¨Rz¨ podkreśla: Branża budowlana okazała się stosunkowo odporna na pandemię, ale musi sobie radzić z jej konsekwencjami w otoczeniu samego budownictwa. I tak wzrost cen materiałów budowlanych to efekt przerwania łańcucha dostaw i ograniczeń w produkcji poza budownictwem. Nierównowaga podaży i popytu na rynku mieszkaniowym to nie tylko kwestia produkcji budowlano- montażowej, ale i zmian makroekonomicznych. Pandemia wręcz wymusiła przyspieszenie cyfryzacji procesu budowlanego, lecz na pozytywne skutki dotychczasowych działań przyjdzie jeszcze poczekać. Pełny tekst rozmowy- także na pierwszej stronie wkładki.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 18.11.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Składka na zdrowie wymaga ośmiu pilnych napraw¨. We wtorek prezydent podpisał Polski Ład, a na wczorajszy wieczór posłowie zaplanowali już głosowanie nad poprawkami do niego. Nie mogli postąpić inaczej, bo Polski Ład zawiera ewidentną lukę, na którym ¨DGP¨ wskazywał jako pierwszy, publikując tekst ¨Luka w przepisach. PIT zero to także 0 zł składki zdrowotnej¨. Dziurę trzeba załatać, ponieważ w przeciwnym razie osoby objęte nowymi zwolnieniami z PIT w ogóle nie płaciłyby składki zdrowotnej, a takiego zamysłu nikt nie miał. Jednak nawet po tej poprawce w ustawie zdrowotnej pozostanie wciąż wiele błędów i nieścisłości. Można odnieść wrażenie, że to najgorzej skonstruowana nowelizacja w ramach całego Polskiego Ładu, czytamy w ramach wstępu- na pierwszej stronie dodatku. ¨DGP¨ wraca do sprawy w obszernym tekście pod wymownym hasłem: ¨Osiem grzechów głównych Polskiego Ładu¨. Dzień po podpisaniu przez prezydenta Polskiego Ładu posłowie mieli wieczorem załatać jedną z luk w uchwalonej niespełna miesiąc temu ustawie. Ale to niejedyna rzecz wymagająca szybkiej naprawy. Lektura dla zainteresowanych- na ósmej i dziewiątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.11.2021.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Inflację napędzają transport i utrzymanie mieszkań¨. W większości państw UE te dwie kategorie odpowiadają za ostatnie przyśpieszenie dynamiki cen. Ma to związek z sytuacją na światowych rynkach paliw: rosnącymi cenami ropy naftowej i gazu ziemnego. W Polsce wydatki mieszkaniowe- z uwagi na stosunkowo niskie ceny prądu- zwiększają się w tempie niższym niż w ponad dziesięciu krajach UE. W Polsce największy wzrost cen dotyczy paliw. Tabela ze szczegółowym zestawienie skali podwyżek cen w krajach UE- do analizy na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.11.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Wywłaszczenie gminy podlega VAT¨. Samorząd, któremu Skarb Państwa zabiera za odszkodowaniem nieruchomości komunalne, powinien wystawić z tego tytułu fakturę VAT- orzekł wczoraj NSA. Postawiona w takiej sytuacji gmina działa podobnie do innych przedsiębiorców dokonujących odpłatnej dostawy towarów- uznał sąd. Przypomniał, że zgodnie z art. 14 ust. 2a unijnej dyrektywy VAT, przeniesienie własności do towaru w zamian za odszkodowanie z nakazu wydanego przez organ władzy publicznej lub z mocy prawa jest opodatkowane. Polskim odpowiednikiem tego przepisu jest art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Chodziło o gminę, która na mocy decyzji wojewody otrzymała nieodpłatnie nieruchomości gruntowe. W 2015 r. wojewoda wydał decyzję zezwalająca na realizację budowy drogi szybkiego ruchu. Gmina została w związku z tym wywłaszczona z własności działek, a GDDKiA wypłaciła jej stosowne odszkodowanie. Pierwotnie gmina traktowała każdą z otrzymanych transz odszkodowania jak wynagrodzenie z tytułu odpłatnej dostawy towaru. Wystawiała więc faktury, wykazując należny VAT. Potem nabrała jednak wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń i wystąpiła o interpretację indywidualną. Gmina uważała, że wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie nie powinno być opodatkowane, bowiem JST realizujące zadania wynikające z przepisów prawa nie są zasadniczo uznawane za podatnika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działają one na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że sytuacja gminy jest podobna do sytuacji każdego innego przedsiębiorcy, którego może objąć decyzja o wywłaszczeniu. Podobnie  orzekły sądy obu instancji. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.11.2021.).

¨DGP¨ informuje natomiast w innym miejscu: ¨Ceny mieszkań nadal będą rosły¨. Podwyżki stóp procentowych nie ograniczą popytu na lokale. Mieszkania na większości głównych rynków drożeją dwa razy szybciej niż wynosi inflacja. O stabilizacji cen na razie nie ma mowy. Nie zahamowały ich również ostatnie podwyżki stóp procentowych. Proces sprzedażowo- kredytowy trwa 2- 3 miesiące. Stąd jest jeszcze czas na to, by popyt zareagował na droższe kredyty. Ale nawet w perspektywie roku podwyżka stóp nie wpłynie znacząco na zainteresowanie. W Polsce brakuje nadal kilku milionów mieszkań, a pandemia jeszcze wzmocniła potrzebę komfortowego zamieszkania- tłumaczą cytowani w tekście przedstawiciele deweloperów. Kolejny ekspert ds. nieruchomości zauważa: Miesięczna spłata modelowego kredytu hipotecznego, czyli o wartości 300 tys. zł na 25 lat, przy marży banku równej 2 pkt proc. wzrośnie teraz o niecałe 100 zł względem października i o ok. 130 zł w porównaniu z poziomem sprzed podwyżek stóp procentowych. Kredyty wciąż więc będą tańsze niż te sprzed pandemii. W przypadku modelowej hipoteki o ok. 80 zł w skali miesiąca. Dodaje, że nawet jeśli stopy wzrosną do 2,5 proc., raty zwiększą się o 320 zł względem tych sprzed podwyżek i 120 zł w stosunku do kwot sprzed pandemii. Deweloperzy zaznaczają przy tym, że droższy pieniądz oznacza większe koszty budowy. W kolejnych kwartałach przełoży się to na wyższe ceny mieszkań. Do tego dochodzą drożejące materiały budowlane i grunty, coraz kosztowniejsze robocizna czy prąd. Do tej puli, według prezesa Murapolu, dojdą jeszcze nowe koszty regulacyjne, jak składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny czy dostosowywanie parametrów inwestycji do przepisów o energooszczędności budynku. Dlatego nawet przy mniejszym popycie ceny będą wykazywały tendencję do wzrostu. Tak będzie w najbliższych dwóch latach, co oznacza też mniejszą liczbę rozpoczynanych budów. Eksperci zwracają jeszcze na kwestię marży deweloperskiej, która dziś wynosi średnio 26 proc. Jest ona jednak nadal niższa iż za poprzedniego boomu z 2008 r., kiedy sięgała 37 proc. W gminach, którym uda się poprawić dostępność gruntów, tempo uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji administracyjnych, najszybciej można spodziewać się stabilizacji cen mieszkań. Pomóc może tez uchwalenie przez Sejm zapowiadanych przepisów dotyczących wspierania zakupów mieszkań poprzez państwowe gwarancje wkładu własnego. Deweloperzy będą bowiem chcieli wpasować się w limity rządowego programu- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 18.11.2021.).

¨Kurier Szczeciński¨ informuje: ¨Truciciele wpadli na Gumieńcach i os. Arkońskim. Pomógł dron i czujni mieszkańcy¨. Kolejne kontrole palenia w piecach prowadzone przez strażników miejskich w Szczecinie ujawniają, że nie zawsze spalany jest legalny i dozwolony przepisami opał. Dwaj truciciele wpadli podczas kontroli na Gumieńcach i osiedlu Arkońskim. Dyżurny odebrał alarmujące zgłoszenie od mieszkańca tej dzielnicy.  Dzwoniący informował strażników o czarnym duszącym dymie wydobywającym się z komina na jednej z posesji zlokalizowanej w dzielnicy domów jednorodzinnych.  Ulica spowita była nieprzyjemnym, wręcz cuchnącym dymem. Kontrola pieca wewnątrz posesji potwierdziła, że palono w nim niedozwolone materiały.  Okazało się, że mieszkańcy tej posesji palą drzewem z tak zwanego odzysku: w piecu i wokół niego strażnicy ujawnili mokre farbowane deski, resztki płyt meblowych, śmieci. Sprawca przyznał się do palenia ich w swoim piecu. Został ukarany mandatem. W miniony poniedziałek wieczorem w ramach współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska prowadzone były wspólne kontrole strażników wraz z operatorami drona antysmogowego na dziewięciu ulicach miasta, wyselekcjonowanych na podstawie zgłoszeń od mieszkańców i przedstawicieli rad osiedlowych. Nad jednym z budynków w dzielnicy Arkońskie-Niemierzyn czujniki ekodrona wskazały zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi substancjami, sugerującymi spalanie odpadów. Specjalistyczny dron, który w sezonie grzewczym patroluje szczecińskie niebo, wyposażony jest w czujniki mierzące poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji: formaldehydu, chlorowodoru, lotnych związków organicznych oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, które wytwarzane są podczas spalania w piecach niedozwolonych materiałów- odnotowano na łamach ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 17.11.2021.).

Zobacz również