Czwartek, 17 stycznia 2019

Sklep nie może przeszkadzać lokatorom, Rzeczpospolita
Raport środowiskowy był wiarygodny, Rzeczpospolita
Etapowe rozrachunki z użytkowaniem wieczystym,Dziennik Gazeta Prawna
Ulga termomodernizacyjna nie jest budowlana, Dziennik Gazeta Prawna
Będą miliardowe kary za śmieci, Gazeta WyborczaWięcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w czwartkowej "Rzeczpospolitej" informuje: "Sklep nie może przeszkadzać lokatorom". Właścicielka mieszkania ma prawo domagać się skutecznego wyciszenia agregatów chłodzących należących do sklepu. WSA w Warszawie przyznał rację właścicielce mieszkania w bloku spółdzielczym. Domagała się wyciszenia agregatów chłodniczych. Urządzenia umieszczono na zewnątrz budynku. Należały do sklepu znajdującego się na parterze. Właścicielka mieszkania zwróciła się najpierw do powiatowego inspektora budowlanego. Ten przyznał jej rację i nałożył na spółkę (właścicielkę sklepu) obowiązek wykonania podłogi pływającej oraz zainstalowania ekranów akustycznych. Spółka po jakimś czasie wyciszyła agregaty, zgodnie ze wskazówkami nadzoru. Jednak zdaniem mieszkanki wykonanie podłogi pływającej w pomieszczeniu pod agregatem nie przyniosło żadnych efektów. Odwołała się do WSA, ten uznał skargę za zasadną. WSA uważa, że co do zasady spółdzielnię reprezentuje zarząd. Nie można jednak wykluczyć, iż właściciel będzie miał indywidualny interes w danej sprawie, kiedy sporna inwestycja narusza warunki korzystania z mieszkania. WSA podkreślił przy tym, że źródłem sporu nie jest sama ściana zewnętrzna budynku, lecz hałas agregatów sklepowych, który zdaniem skarżącej jest dla niej zbyt uciążliwy. Szczegóły- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 17.01.2019.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "Raport środowiskowy był wiarygodny". Spór o lokalizację elektrowni fotowoltaicznej zakończył się korzystnie dla inwestora. Sąd orzekł, że zgromadzone dowody nie budzą wątpliwości i nie ma obowiązku ich weryfikowania. Elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy 2 MW miała powstać w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji wydał burmistrz w oparciu o raport oddziaływania na środowisko, sporządzony na zlecenie inwestora. W decyzji przekonywano, że farma fotowoltaiczne nie zagraża zdrowiu i środowisku. Nie będzie m.in. konieczności wycinki drzew. Właściciel sąsiedniej działki nie był jednak o tym przekonany i wniósł odwołanie do SKO. Kolegium utrzymało w mocy decyzję burmistrza. Podkreśliło, że o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji może wystąpić każdy podmiot. Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie nie wymagają, aby wykazał się niezbędnymi środkami czy nawet prawem do nieruchomości, na której ma powstać inwestycja. Również i WSA w Olsztynie ocenił, że sprawa została należycie załatwiona- czytamy także na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 17.01.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" rozmawia natomiast z Arturem Soboniem, wiceministrem inwestycji i rozwoju. W tekście "Etapowe rozrachunki z użytkowaniem wieczystym" czytamy: Od 1 stycznia 2019 r. 2,5 mln użytkowników wieczystych zostało właścicielami. To największa operacja uwłaszczeniowa w Polsce po 1989 r. Likwidacja użytkowania wieczystego to niełatwe zadanie. Na szczęście mamy już całkiem bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego poruszające tę kwestię. Na uwagę, że ustawa porusza sprawę gruntów mieszkaniowych, a co z gruntami komercyjnymi lub niezwiązanymi z mieszkaniami, rozmówca "DGP" odpowiada: Likwidacja użytkowania wieczystego w zakresie mieszkań i domów jest sama w sobie tak wielką operacją, że warto działania prowadzić etapami. Najpierw chcemy załatwić najważniejsze, czyli mieszkaniówkę. Następnie przejdziemy do pozostałych funkcji. Już teraz ustawa dotyczy 2,5 mln użytkowników wieczystych. To duże wyzwanie dla samorządów czy sądów wieczystoksięgowych, które muszą odnotować stosowne zmiany. Przewidzieliśmy na to stosowne środki. Dalej czytamy: Najważniejsze, że nie musimy pamiętać o składaniu jakichkolwiek wniosków. Cała konstrukcja jest odwrotna- staliśmy się właścicielami, nic nie robiąc. Wniosek składa ten, komu się spieszy- np. chce sprzedać mieszkanie i ma prawo uzyskać zaświadczenie szybciej. Gdybyśmy teraz zasypali urzędy wnioskami, to mielibyśmy gwarancję tego, że proces ten utknie w korkach administracji samorządowych. Wśród wszystkich gruntów w użytkowaniu wieczystym, te Skarbu Państwa to jedynie 6 proc., pozostałe są samorządowe. Samorządy mają 12 miesięcy na wysłanie zaświadczenia. Jeśli chcemy skorzystać z bonifikaty, już po otrzymaniu zaświadczenia, wtedy składamy wniosek o naliczenie stawki. Jeśli nie, płacimy 20 opłat rocznych tak, jak płaciliśmy za użytkowanie wieczyste. Przy tym nikt nie przeszacuje nam opłaty- ona z pewnością nie wzrośnie. Po drugie, spłacamy swoją własność, a nie użytkowanie, za które płacąc bez końca i tak nie stalibyśmy się właścicielami. W tym sensie to przełomowe rozwiązanie, dotyczące milionów Polaków. Pełna treść rozmowy- na szóstej i siódmej stronie głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 17.01.2019.).

 

"DGP" informuje również: "Ulga termomodernizacyjna nie jest budowlana". Kto dopiero wznosi dom, ten nie odejmie od dochodu wydatków na wstawienie energooszczędnych okien, drzwi, ocieplenie i kupno pieca. Odliczenie przysługuje tylko na istniejące już budynki. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania "DGP". Chodzi o nową ulgę termomodernizacyjną w PIT, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Pozwala ona odliczyć do 53 tys. zł poniesionych wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne mieszkalnych budynków jednorodzinnych. Limit dotyczy podatnika, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć tego typu. Odliczyć można wydatki np. na okna, drzwi balkonowe, bramy garażowe, ocieplenie ścian, zakup pieca (niezależnie od tego, czy jest gazowy, olejowy czy na paliwa stałe- ważne, żeby spełniał określone wymogi). Podatnicy zastanawiają się, czy dotyczy to tylko wymiany okien, drzwi i bram w istniejących już domach jednorodzinnych, czy również tych, które są dopiero w budowie. Gdyby odliczenie obejmowało również nowo powstające budynki, to byłoby de facto ulga budowlaną. Ministerstwo Finansów wyjaśniło jednak, że ulga dotyczy wyłącznie istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Co więcej ulga dotyczy wyłącznie zabudowy jednorodzinnej, a nie mieszkań. Zasadniczo przepisy ustawy o PIT mówią o dwóch terminach. Podatnik ma 3 lata na zrealizowanie przedsięwzięcia, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek oraz 6 lat na odliczenie wydatków od dochodów. Szczegóły- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 17.01.2019.).

 

"Gazeta Wyborcza" zapowiada: "Będą miliardowe kary za śmieci". "Gazeta" dotarła do projektu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Gminom łatwiej będzie rozliczyć się z recyklingu odpadów i uniknąć kar. Unia pokazała Polsce i 13 krajom żółtą kartkę. To pierwsze w historii "wczesne ostrzeżenie" Komisji Europejskiej w związku z ryzykiem nieosiągnięcia cela recyklingu. 14 państw, w tym Polska, ma według KE nieudolne systemu postępowania ze śmieciami z gospodarstw domowych. Polski rząd od dawna wie, że już w 2020 r. grożą nam wielomiliardowe kary za dziurawy recykling. Teraz przyspieszył prace nad ustawą o utrzymaniu czystości w gminach, która w przyszłości pozwoli samorządom uniknąć unijnych kar za to, że nie osiągnęły wymaganego przez UE 50- proc. poziomu recyklingu. Zmieni się przede wszystkim sposób liczenia recyklingu. Do masy odpadów nadających się do przetworzenia dołączą odpady zielone. Te dziś traktowane są jako odpady zmieszane, a jak wiadomo ważą często więcej niż inne. UE dopuszcza taki model naliczania recyklingu i wiele zachodnich państw Unii go stosuje. Polska miała dotąd ambitniejsze podejście, ale i tu zatriumfował pragmatyzm. Jednak w regionach, które mają uchwały antysmogowe, zwiększy się strumień zielonych odpadów, których mieszkańcy nie będą już mogli wrzucić do kominków czy pieców. Nie znikną za to trudności z recyklingiem opakowań- czytamy na 12 stronie "Gazety".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 17.01.2019.).

 

 

 

 

Zobacz również