Czwartek, 17 grudnia 2020

¨Przy pracy zdalnej nie ma podatku od rekompensaty za prąd¨
¨Kwoty ekstra za pracę w domu nie są przychodem pracownika¨
¨Uwolnienie cen energii do dyskusji¨
¨Gminy będą mogły udzielić kolejnych ulg¨
¨<Czystość plus> jeszcze w tym roku¨
¨Ugoda jest lepsza niż sąd, ale musi być dobrze przygotowana¨
¨Dwa w jednym. Łączenie TBS- ów¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Przy pracy zdalnej nie ma podatku od rekompensaty za prąd¨. Ekwiwalent za prąd i internet nie jest przychodem pracownika, który wykonuje zadania z domu. Wypłacająca go firma nie odprowadza zaliczek fiskusowi. Praca zdalna stała się już normą w wielu branżach. Wielu pracodawców udostępnia załodze sprzęt komputerowy oraz wypłaca rekompensaty z tytułu większego zużycia energii i internetu. Skarbówka wyjaśnia w najnowszej interpretacji, że nie muszą doliczać tych kwot do przychodu pracowników- czytamy. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.12.2020.).

O interpretacji fiskusa obszernie informuje także ¨Dziennik Gazeta Prawna¨ w tekście: ¨Kwoty ekstra za pracę w domu nie są przychodem pracownika¨. Ekwiwalenty za home office w okresie pandemii nie powodują powstania przychodu ze stosunku pracy i nie trzeba w związku z tym odwoływać się do zwolnienia z art. 21`ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT- stwierdził dyrektor KIS w interpretacji. Stanowisko to powinno ucieszyć pracodawców. Najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wskazują, że rozwiązania takie istnieją już od 2 marca 2020 r. na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W świetle tej ustawy ekwiwalenty za pracę zdalną w pandemii nie stanowią bowiem w ogóle przychodu. W związku z tym odwoływanie się do zwolnienia zawartego w przepisach ustawy o PIT jest bezprzedmiotowe. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.12.2020.).

¨Rzeczpospolita¨ zamieszcza z kolei obszerny wywiad z Rafałem Gawinem, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. W tekście ¨Uwolnienie cen energii do dyskusji¨ odnotowano: Od Nowego Roku rachunki gospodarstw domowych wzrosną w wyniku m.in. wzrostu ceny samej energii elektrycznej. W sierpniu prezes URE sugerował, że nie należy spodziewać się podwyżek. Na pytania, skąd taka zmiana, odpowiada: Jeszcze w połowie tego roku, gdy ceny energii na giełdzie spadały w wyniku pandemii, wydawało się, że ta sytuacja utrzyma się do końca roku. Później jednak nastąpiło odbicie i ostatecznie ceny energii kupowanej przez sprzedawców okazały się nieco wyższe niż zatwierdzone przed rokiem. Do tego doszedł wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia zielonej energii oraz efektywności energetycznej. Kolejna zmiana na rachunku to wzrost wysokości opłaty OZE, choć też nie jest to duże obciążenie. Niewątpliwie najbardziej znaczącym i zauważalnym nowym składnikiem całego rachunku będzie opłata mocowa, która dla przeciętnego  gospodarstwa wyniesie ok. 7,5 zł miesięcznie. Sumarycznie więc rachunki od stycznia wzrosną średnio o ok. 9 zł netto miesięcznie, czyli o około 12 proc. Więcej szczegółów- na 23 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.12.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Gminy będą mogły udzielić kolejnych ulg¨. Rady gmin będą mogły w uchwale zwolnić przedsiębiorców z podatku od nieruchomości za 2021 r. oraz rozłożyć płatności tej daniny na raty, maksymalnie do końca 2021 r. Dostaną też rekompensaty z budżetu państwa za utracone wpływy z opłaty targowej, której nie będą mogły w tym czasie pobierać. Zmiany wynikają z kolejnej ustawy covidowej, która wczoraj weszła w życie. Chodzi o nowelizację z 9 grudnia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw po poz. 2255. Nowelizacja daje radom gmin podstawę do wprowadzenia w 2021 r. analogicznych rozwiązań podatkowych jak przy pierwszej fali pandemii na wiosnę. Rady gmin będą mogły uchwalać dla określonych przez siebie grup przedsiębiorców zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r.; odroczenie terminów płatności rat  podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Ulgi będą mogły być udzielone przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu pandemii. Inną opcją, niewymagającą podejmowania uchwał, jest udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. ¨DGP¨ zwraca uwagę, że na wiosnę, gdy po raz pierwszy wprowadzono możliwość udzielania ulg w zapłacie podatków lokalnych, niewiele rad gmin podjęło uchwały w tej sprawie. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.12.2020.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨<<Czystość plus>> jeszcze w tym roku¨. Urealnione stawki za odpady z firm, elastyczne podejście do selektywnej zbiórki odpadów za zgodą resortu, a także możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców bloków ze zbiórki odpadów- Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło założenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapowiadane jeszcze w sierpniu tego roku jako pakiet ¨Czystość plus¨. Cel: koszty gospodarki odpadami dla samorządów mają być niższe. Jedna z oczekiwanych zmian dotyczy stawek za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, czyli firm, galerii handlowych, biurowców i instytucji. Jeśli gmina organizuje odbiór odpadów z tych nieruchomości, jest ograniczona stawkami maksymalnymi. Są one tak niskie, że w efekcie dopłacają do tego mieszkańcy. Pytanie, czy korekta nie przychodzi zbyt późno? Samorządy do końca roku muszą bowiem dostosować swoje uchwały do nowelizacji. Większość gmin już to zrobiła, a część zdecydowała, że odpadów z nieruchomości niezamieszkanych nie będzie już odbierać. Resort zapowiadał podwyższenie maksymalnej opłaty za pojemnik o pojemności 1100 litrów, z nieco ponad 58 zł do ok. 300 zł. Ponieważ na razie przedstawiono jedynie założenia nowelizacji, nie wiadomo, czy ta stawka zostanie utrzymana. Wiele nadziei budzi możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców z segregowania odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Obecnie takiej możliwości nie ma, rozliczana jest spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Nowy system wymaga jednak wdrożenia odpowiednich technologii, których zastosowanie wiąże się z kosztami. Jednym z rozwiązań jest identyfikowanie worków na odpady za pomocą kodów kreskowych- czytamy. Więcej- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.12.2020.).

¨DGP¨ zamieszcza również obszerną rozmowę z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich. W tekście ¨Ugoda jest lepsza niż sąd, ale musi być dobrze przygotowana¨ czytamy: Przez pandemię wyniki sektora bankowego bardzo się pogorszą. Trzeba o tym pamiętać, mówiąc o propozycji rozwiązania problemu mieszkaniowych kredytów walutowych, których skutki mogą iść w miliardy złotych. Na pytanie ¨DGP¨ kiedy można się spodziewać odpowiedzi  banków na propozycję przewodniczącego KNF w sprawie mieszkaniowych kredytów walutowych, prezes ZBP odpowiada: Banki analizują wszystkie aspekty tej propozycji. W kolejnych tygodniach zapewne znana będzie opinia w tej sprawie. W kontekście potencjalnych ugód z frankowiczami należy jednak pamiętać, że sytuacja każdego banku jest inna. Osiągnięcie porozumienia przy takiej różnorodności musi potrwać. Choć nie można też wykluczyć, że może nastąpić zindywidualizowane podejście ze strony banków. Całość rozmowy- na 10 i 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.12.2020.).

¨Kurier Szczeciński¨ zapowiada: ¨Dwa w jednym. Łączenie TBS- ów¨. Z początkiem 2021 r. nastąpi połączenie Szczecińskiego TBS i TBS Prawobrzeże. Do tej pory obie spółki komunalne przez ponad 20 lat działały niezależnie. Z dniem 4 stycznia, kiedy to nastąpi ich faktyczna konsolidacja, będą funkcjonować pod nazwą Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. Wedle zapowiedzi magistrackich urzędników, połączenie ma się odbyć w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i najemców lokali użytkowych. Z tego powodu nie będą ponosić żadnych kosztów związanych np. ze zmianą umów najmu, nie będą również musieli poświęcać dodatkowego czasu na formalności. Połączenie nie spowoduje komplikacji w opłacaniu czynszu czy kontaktowaniu się z administratorami osiedli czy budynków. W dniu połączenia wszystkie numery kont służące do rozliczeń, a także numery kontaktowe osób administrujących osiedlami i budynkami nie ulegną zmianie- zapewnia miasto. Wszystkich najemców nowej spółki będą obsługiwać dwa punkty obsługi klienta. W zależności od miejsca zamieszkania będą to Rejon Prawobrzeże z siedzibą przy ul. Winogronowej 11f (obecna siedziba TBS Prawobrzeże) i Rejon Lewobrzeże z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a (obecna siedziba Szczecińskiego TBS).  Podział jest naturalny i bardziej czytelny niż do tej pory. Granicę między rejonami wyznacza rzeka Odra. Dzięki temu obecnie klienci TBS Prawobrzeże , którzy mieszkają na lewobrzeżu np. na osiedlu przy ul. Sowińskiego czy w budynkach przy ul. Śląskiej, nie będą się fatygować na prawobrzeże, aby załatwić sprawę. Z kolei punkt obsługi klienta TBS Prawobrzeże, który funkcjonował dotąd przy ul. Mariackiej 24, będzie czynny do 28 lutego przyszłego roku. Po tym terminie osoby tam obsługiwane będą załatwiać sprawy przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Więcej szczegółów- na pierwszej i czwartej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 17.12.2020.).

Zobacz również