Czwartek, 17 czerwca 2021

¨Licytacja nieruchomości nie może pomijać wierzycieli¨
¨Wątpliwości w Polsce i Francji¨
¨Ogród nie jest częścią firmy¨
¨Rezerwacja lokalu u dewelopera na nowych zasadach¨
¨Lądowe wiatraki wracają do łask¨
¨Wchodzimy w nową fazę OZE¨
¨Warunki rozwoju fotowoltaiki w Polsce¨
¨Hipoteka na stałej stopie¨
Banki muszą je mieć, choć klienci ich nie chcą¨
¨Ustawa wiatrakowa coraz bliżej przyjęcia przez rząd¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Licytacja nieruchomości nie może pomijać wierzycieli¨. Osoba, na której rzecz ustanowiono zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej, jest uczestnikiem egzekucji. To sedno uchwały siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego. Kwestia ta wynikła w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na wniosek wspólnoty mieszkaniowej oraz miasta Gorzów Wielkopolski przeciwko dłużnikom o zaległe opłaty od lokalu. Po licytacji miejscowy sąd rejonowy udzielił przybicia własności lokalu na rzecz jednej z licytantek, która zaoferowała najwyższą cenę- 282 tys. zł. Zażalenie na postanowienie wniósł inny uczestnik, który zakwestionował w innym postępowaniu nabycie przez obecnych właścicieli licytowanego lokalu od ich krewnych. I uzyskał w tamtym postępowaniu sądowe zabezpieczenie w postaci zakazu zbywania i obciążania nieruchomości w księdze wieczystej. Rozpatrując zażalenia, sąd okręgowy powziął wątpliwości , czy uczestnikiem postępowania egzekucyjnego z nieruchomości powinien być uprawniony, na którego rzecz w ustanowiono ujawniony w księdze wieczystej zakaz zbywania i obciążania nieruchomości oraz czy przysługuje mu legitymacja do zaskarżenia postanowienia o przybiciu. W swoim werdykcie SN uznał, że takie prawo przysługuje także wierzycielowi spoza kręgu licytantów, legitymującemu się wpisem o zabezpieczeniu nieruchomości w księdze wieczystej. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.06.2021.).

Dodatek ¨Rz¨¨Moje pieniądze¨– zauważa z kolei: ¨Wątpliwości w Polsce i Francji¨. Po czerwcowym orzeczeniu TSUE kredytobiorcy walutowi mogą odetchnąć, choć nadal jest sporo wątpliwości. Wokół kredytów frankowych wciąż wiele się dzieje, mimo że już 7 maja zapadło orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie rozliczeń między frankowiczami a bankami, jeżeli umowa kredytowa i wynikające z niej roszczenia, zostanie unieważniona. Było to potwierdzenie orzeczenia z lutego bieżącego roku, wydanego przez trzech sędziów SN, którzy stwierdzili, ze każda ze stron umowy- niezależnie od siebie, ma prawo do zgłaszania roszczeń. Nowym wydarzeniem było rozstrzygnięcie terminu ich przedawnienia. Orzeczono, że biegnie on od momentu, kiedy umowa zostanie uznana za nieważną, a nie od podpisania umowy uznanej później za nieważną. Banki mogły więc odetchnąć z ulgą, a kredytobiorcy być rozczarowani. Wprawdzie frankowicze po unieważnieniu umowy mogliby żądać od banku nadpłaconych rat, ale bank mógłby pozwać ich o zwrot wypłaconego kredytu. Nie wiadomo natomiast, czy banki miałyby również prawo do żądania odsetek od wypłaconej kwoty. Sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, ale takiej możliwości nie wykluczył. Nie przesądził też o tym, czy każda umowa kredytu indeksowanego lub denominowanego w walutach obcych powinna zostać unieważniona. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.06.2021.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina w innym miejscu: ¨Ogród nie jest częścią firmy¨. Przedsiębiorca nie zaliczy do podatkowych kosztów wydatków na wyposażenie, które znajduje się poza miejscem prowadzenia działalności. Osoby mające firmę w domu często rozliczają w kosztach PIT codzienne wydatki. Fiskus nie zawsze jednak zgadza się na odliczenie wszystkich zakupów. Pokazuje to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpił o nią przedsiębiorca, który chce kupić dwukondygnacyjny dom. Połowa budynku będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności. Dlatego postanowił ją rozliczyć w kosztach firmy. Podobnie jak zakupy wyposażenia, m.in. wydatki na wyposażenie ogrodu. Przedsiębiorca podkreśla, że świadczone przez niego usługi wymagają częstych kontaktów z klientami. Wymienione elementy wyposażenia są więc niezbędne do przyjmowania kontrahentów i prowadzenia z nimi konsultacji. Czy zakupy pergoli, stołu, krzeseł i roślin na taras można zatem rozliczyć w kosztach? Według fiskusa pod warunkiem, że podstawowym celem i sposobem korzystania z nich jest wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej- czytamy. Więcej- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.06.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zamieszcza również obszerny tekst: ¨Rezerwacja lokalu u dewelopera na nowych zasadach¨. Umowa rezerwacyjna stanie się umową nazwaną prawa cywilnego. Deweloper nie ustali już swobodnie wysokości opłaty rezerwacyjnej. Ponadto będzie musiał ją zwrócić m.in. wtedy, gdy rezerwujący nie otrzyma kredytu. Nowa ustawa deweloperska, zastępująca dotychczasową z 2011 r., wprowadza zmiany zarówno dla deweloperów, jak i nabywców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych. Jedną z najistotniejszych jest określenie zasad i trybu zawierania oraz treści umowy rezerwacyjnej, która stanie się nową umową nazwaną. Sporządzenie umowy rezerwacyjnej nie będzie obowiązkowe, ale jeśli strony się na to zdecydują, wymagana będzie forma pisemna umowy pod rygorem nieważności. Szczegóły- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.06.2021.).

¨Rz¨ informuje również: ¨Lądowe wiatraki wracają do łask¨. Dzięki odblokowaniu możliwości budowy farm wiatrowych na lądzie w ciągu dekady krajowe inwestycje tego typu mogą sięgnąć 30- 62 mld zł.  Takie szacunki zawarto w najnowszym raporcie UN Global Compact Network Poland. Plan jest taki, by zezwolić inwestorom na budowę farm bliżej zabudowań, ale w odległości nie mniejszej niż 500 m. Zmiany w ustawie, jakie zaproponował resort rozwoju, mają charakter ewolucyjny. Zasada 10H będzie dalej obowiązywać, ale ustawodawca umożliwi udostępnianie na mocy miejscowych planów terenów pod farmy wiatrowe, jeśli taka będzie wola gmin i okolicznych mieszkańców. Problem w tym, że projekt nowelizacji ustawy musi jeszcze przyjąć Rada Ministrów, a tam nie ma pełnej zgody w tej sprawie. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.06.2021.).

¨Rz¨ zamieszcza również tekst pod hasłem: ¨Wchodzimy w nową fazę OZE¨. Słowa kluczowe tej zmiany to rynek, autokonsumpcja energii, bilansowanie jej produkcji- tak o wdrażanych dyrektywach UE pisze Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Niżej zainteresowani znajdą kolejny tekst: ¨Warunki rozwoju fotowoltaiki w Polsce¨. Zmiany dotyczące fotowoltaiki, zaproponowane przez resort klimatu, nie muszą oznaczać końca tej branży- pisze Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energii Odnawialnej. Obie publikacje- na 20 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.06.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zapowiada natomiast: ¨Hipoteka na stałej stopie¨. W bankach latem czeka nas wysyp ofert nowego produktu: kredytu hipotecznego o okresowo stałej stopie. Takie hipoteki są już dostępne w niektórych instytucjach. Teraz ich przybędzie za sprawą nowych wymagań Komisji Nadzoru Finansowego, które wejdą w życie z końcem czerwca. Kredyty o stałej stopie nie cieszyły się dotąd popularnością, bo ich oprocentowanie jest wyższe niż kredytów os topie zmiennej, zależnie od WIBOR- u. Sytuacja sprzyja jednak ich pojawieniu się na rynku. Stopy procentowe są dziś rekordowo niskie. Ekonomiści spodziewają się, że w perspektywie kilku miesięcy pójdą w górę. Wtedy zwiększą się też raty kredytów uzależnionych od WIBOR- u, a stałoprocentowych- nie. Tu zmiana stawki nastąpi za 5- 7 lat- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Banki muszą je mieć, choć klienci ich nie chcą¨. Na instytucje finansujące zakup nieruchomości zostanie nałożony obowiązek posiadania w ofercie kredytów o stałej stopie procentowej. KNF w nowej wersji rekomendacji S, dotyczącej kredytów zabezpieczonych nieruchomościami wprowadziła nakaz takiego rozbudowania oferty. Z początkiem lipca kredyty o stałej stopie będą mieć już wszystkie duże banki- poza Getinem Noble, który nie oferuje też pożyczek zmiennoprocentowych na mieszkania i domy. Promocję hipotek o stałej stopie może zapewnić Rada Polityki Pieniężnej, przyjmując bardziej zdecydowany kurs w zapowiedziach podwyżek stóp procentowych. Ich dokonanie będzie oznaczało podniesienie oprocentowania dla osób spłacających kredyty o zmiennej stopie- czytamy. Więcej- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.06.2021.).

¨DGP¨ informuje w innym miejscu: ¨Ustawa wiatrakowa coraz bliżej przyjęcia przez rząd¨. Uproszczenie inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie- to jeden z głównych postulatów zmian zgłoszonych do przygotowanego przez resort rozwoju, pracy i technologii projektu noweli ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Jego główne założenia, to liberalizacja tzw. zasady 10H- czytamy na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.06.2021.).

Zobacz również