Czwartek, 12 marca 2020

¨Montaż pomp i pieców ma ruszyć pełną parą¨
¨Zardzewiałe litery nie mogą stanowić zagrożenia¨
¨Masz fakturę, odliczysz wydatki na kolektory słoneczne¨
¨Banki szykują ulgi, ale stawiają warunki¨
¨Ulga mieszkaniowa także, gdy kredyt poprzedzał własność¨
¨Gmina płaci VAT od zbycia komunalnego mienia¨
¨Coraz bliżej umowy na platformę e- Zamówienia¨
¨Bardzo drogi pojemnik na śmieci¨
¨Łódź ze wsparciem na remonty¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Montaż pomp i pieców ma ruszyć pełną parą¨. Za niecały miesiąc łatwiej będzie aplikować o dotację na wymianę ogrzewania węglowego starej daty. Zmieniają się zasady jej przyznawania. Rząd ogłosił zmiany w programie ¨Czyste powietrze¨. Mają już zacząć obowiązywać na przełomie marca i kwietnia. Dzięki nim dotąd ślimacząca się wymiana kopciuchów ma nabrać tempa. Co się zmieni w ¨Czystym powietrzu¨? Wnioski aplikacyjne mają być uproszczone. Czas na ich ocenę przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska zostanie skrócony z obecnych 90 do 30 dni. Dotację otrzyma się już w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury potwierdzającej zakup nowego pieca. Do realizacji programu będą włączone banki. Fundusze ochrony środowiska będą miały 14 dni na rozpatrzenie wniosków złożonych za pośrednictwem banków. Będzie można nadal korzystać z ulgi podatkowej. Rząd stawia też na pompy ciepła i panele słoneczne. Będą na nie preferencje. Rząd przewiduje także finansowa pomoc dla rodzin o niskich dochodach (dotacja będzie podwyższona do 60 proc. kosztów kwalifikowanych). Będzie też zachęta dla gmin. Za udzielenie pomocy mieszkańcowi w wypełnieniu wniosku o dotację dostaną 100 zł od każdego beneficjenta. Więcej szczegółów- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.03.2020.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina też: ¨Zardzewiałe litery nie mogą stanowić zagrożenia¨. O stan techniczny neonu ma się zatroszczyć wspólnota mieszkaniowa- właściciel budynku, na którym się znajduje. NSA przesądził, że wspólnota mieszkaniowa ma sprawdzić stan techniczny neonu. Taki obowiązek nałożył powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Stwierdził on, że na elewacji budynku nad księgarnią widnieje jej nazwa  wykonana z metalowych liter. Są w fatalnym stanie technicznym i przeżarte rdzą. Zagrażają więc klientom księgarni i przechodniom. Inspektor nałożył na wspólnotę obowiązek dostarczenia oceny technicznej. A ta złożyła zażalenie do wojewódzkiego inspektora, który uchylił postanowienie wydane w tej sprawie. Według niego, to nie wspólnota powinna być adresatem. Kto nim jest, ma ustalić inspektor nadzoru budowlanego. Skargę do WSA w Warszawie wniósł zarząd gospodarki nieruchomościami, do którego należy lokal. Oddalając skargę WSA uznał, że wspólnota posiada wyłącznie uprawnienia do decydowania o sprawach części wspólnych. Zdaniem sądu, nie ulega wątpliwości, że lokal użytkowany z księgarnią należy do miasta. Z kolei innego zdania był NSA. Więcej ? także na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.03.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje też: ¨Masz fakturę, odliczysz wydatki na kolektory słoneczne¨. Nie wystarczy, że właściciel domu poniesie wydatki na cele termomodernizacyjne. Na potwierdzenie tego musi przedstawić faktury VAT. Właściciele domów jednorodzinnych mają czas do końca kwietnia, by skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej za 2019 r. Muszą jednak sprawdzić, czy spełniają wszystkie wymagane warunki. Szczegóły- na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.03.2020.).

¨Rz¨ odnotowuje również: ¨Banki szykują ulgi, ale stawiają warunki¨. Możliwości i gotowość instytucji finansowych do pójścia na rękę klientom będą zależały od tego, czy nadzorca i rząd zmienią regulacje kapitałowe oraz podatkowe na bardziej sprzyjające bankom. ¨Mając na uwadze sytuację obywateli i przedsiębiorców związaną z epidemią koronawirusa, w trybie pilnym zamierzam wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych¨- napisał w środę prezydent Andrzej Duda. Pozytywnie ocenił ten pomysł przewodniczący KNF. Na czym miałoby polegać ulżenie klientom? We Włoszech zaproponowano, aby w celu złagodzenia skutków gospodarczych epidemii osoby indywidualne mogły czasowo nie spłacać kredytów hipotecznych, pojawił się także pomysł, by wakacje kredytowe umożliwić firmom. Szczegóły- na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.03.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zwraca uwagę: ¨Ulga mieszkaniowa także, gdy kredyt poprzedzał własność¨. Mąż, który spłaca zobowiązanie zaciągnięte przed ślubem na zakup i remont mieszkania należącego początkowo tylko do przyszłej żony, również ma prawo do zwolnienia z PIT- orzekł NSA. Ważne jest, aby mężczyzna został właścicielem bądź współwłaścicielem nowego mieszkania w ustawowym czasie dwóch- od 2019 r. trzech lat. NSA potwierdził: Skoro podatnik stał się współwłaścicielem nieruchomości w ustawowym czasie, to spłata kredytu zaciągniętego wcześniej na jej zakup i remont uprawnia go do ulgi podatkowej. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.03.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Gmina płaci VAT od zbycia komunalnego mienia¨. Samorząd, który otrzymuje dopłatę z tytułu zniesienia współwłasności gruntu bądź wynagrodzenie ze sprzedaży udziału w działce, musi rozliczyć z tego tytułu podatek. Działa bowiem podobnie do innych przedsiębiorców, a nie jako organ władzy publicznej. Potwierdził to w kolejnych już wyrokach NSA. Obie sprawy dotyczyły nieruchomości, których współwłaścicielem był Kraków. Udziały w nich miasto nabyło nieodpłatnie, na podstawie decyzji wojewody (poprzednikiem prawnym gminy był Skarb Państwa). Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.03.2020.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Coraz bliżej umowy na platformę e- Zamówienia¨. Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania złożonego  w przetargu na budowę platformy e- Zamówienia, a Urząd Zamówień Publicznych otrzymał zgodę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na ten cel. W najbliższym czasie powinien więc zostać zawarty kontrakt, który ma ułatwić elektronizację zamówień publicznych. Dzisiaj tylko najdroższe zamówienia są udzielane w internecie. Z początkiem 2021 r. elektronizacja obejmie jednak wszystkie postępowania. Do tego czasu miała zostać uruchomiona platforma e- Zamówienia, czyli darmowe narzędzie do prowadzenia e- przetargów i składania w nich ofert. Przetarg na jej budowę przeciąga się. Teraz po wyroku KIO wygląda na to, że nic nie stoi już na przeszkodzie do zawarcia kontraktu. Czy zatem platforma e- Zamówienia zostanie oddana jeszcze przed końcem roku? UZP zakłada , że wciąż to możliwe. Rozwiązaniem alternatywnym nadal ma być miniPortal. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.03.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Bardzo drogi pojemnik na śmieci¨. W tej samej gminie koszt odbioru pojemnika na odpady o tej samej pojemności może wynieść 50 zł, ale i kilkaset złotych. Wszystko przez niespójne przepisy ustawy. Rozbieżności w stawkach opłaty wynikają z rozwiązań, które od 1 marca obowiązują w Warszawie, a wprowadzenie których umożliwia ustawa o obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach. W zabudowie mieszkalnej, czyli np. w blokach mieszkalnych z punktami usługowymi, lokale, w których prowadzona jest działalność, mogą być rozliczane za śmieci m.in. metodą ¨od powierzchni¨, od zużytej wody i od pojemnika. Nie ma takiej możliwości w przypadku typowych nieruchomości niezamieszkanych- ich właściciele muszą płacić stawkę za pojemnik. Natomiast maksymalna stawka określona w ustawie za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych to 54,17 zł za taki sam pojemnik. Różnica jest więc znacząca. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.03.2020.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Łódź ze wsparciem na remonty¨. Degradacji starej zabudowy i zawalaniu się starych kamienic mają zapobiec środki ze specjalnego funduszu. Dofinansowanie ma wynosić do 75 proc. kwoty netto całej inwestycji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach pokrywać jego całość. Zakłada to projekt ustawy o Narodowym Funduszu Rewitalizacji i Rozwoju Łodzi wniesiony do Sejmu przez posłów PiS. Po środki będą mogły sięgnąć samorząd, instytucje narodowe, wspólnoty mieszkaniowe i podmioty prywatne. Wnioski będzie można składać do 31 stycznia każdego roku. Warunkiem otrzymania dofinansowania do inwestycji w przypadku wspólnot i prywatnych podmiotów, będzie m.in. wykazanie, że nie zalegają one z opłatą składek ZUS i braku zaległości w urzędzie skarbowym. Trzeba będzie także przedstawić szczegółowy kosztorys prac i zapytania ofertowe do co najmniej trzech wykonawców z wyceną prac. Więcej- także na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.03.2020.).

Zobacz również