Czwartek, 12 maj 2022

¨Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom jest już zwolniony z VAT¨
¨Element promocyjny nie ma znaczenia dla opłaty reklamowej¨
¨Niemcy wymagają certyfikatów¨
¨Płaczemy, ale płacimy dużo większe raty kredytowe¨
¨Od marzenia do kupowania¨
¨NeoWIBOR nie taki niski¨
¨Meandry pomocy dla kredytobiorców¨
¨Deweloperzy: UOKiK wprowadza w błąd co do liczby upadłości¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ informuje też: ¨Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom jest już zwolniony z VAT¨. Dzięki podatkowej preferencji gminom łatwiej będzie zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności. Od 10 maja 2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów  wprowadzające nowe zwolnienie z VAT. Ma pozytywnie wpłynąć na politykę mieszkaniową samorządów. Z rozporządzenia wynika, że z VAT zwolnione są usługi wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości mieszkalnych (lub ich części) świadczone na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego i ich związków; samorządowych jednostek organizacyjnych; jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego, które nie są społecznymi agencjami najmu. Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie nieruchomości na wynajem lub dzierżawę dla osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe. Do tej pory zwolniony z VAT był wyłącznie wynajem nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe na rzecz ostatecznych najemców oraz społecznych agencji najmu. Preferencji nie można było stosować, jeśli usługa była świadczona dla jednostek samorządu terytorialnego. Musiała być więc opodatkowana. Jednostka samorządu terytorialnego nie mogła natomiast odliczyć VAT zawartego w cenie ze względu na to, że dalszy najem na rzecz mieszkańców korzystał ze zwolnienia. W takiej sytuacji koszt nieodliczonego VAT był z reguły uwzględniany  w kwocie czynszu. Wpływało to na zwiększenie kosztów wynajmu dla ostatecznych użytkowników i negatywnie oddziaływało na politykę mieszkaniową jednostek samorządu terytorialnego. Nowe zwolnienie dotyczyć będzie m.in. najmu dokonywanego przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.05.2022.).

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ informuje też: ¨Element promocyjny nie ma znaczenia dla opłaty reklamowej¨. Szyldem jest zarówno tablica, jak i urządzenie reklamowe, którego celem jest informowanie o działalności prowadzonej na nieruchomości. W środę NSA oddalił skargę kasacyjną spółki na interpretację dotyczącą tzw. opłaty reklamowej. Z wnioskiem o jej wydanie wystąpiła spółka paliwowa. Wyjaśniła, że jest m.in. właścicielem nieruchomości, na której znajduje się stacja paliw, w tym kilka urządzeń. To pylon cenowo- reklamowy, niewielkie urządzenie reklamowo- informacyjne, sześć tabliczek ¨czysto¨ informacyjnych i niewielki stelaż zawierający obustronne logotypy firm współpracujących. Chciała się upewnić, czy i jaką powinna od nich płacić opłatę reklamową. Wykładnia urzędników okazała się nie po myśli spółki. Wójt przypomniał, że zgodnie z art. 17a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic lub urządzeń reklamowych. Co do pylonu uznał, że stanowi on urządzenie reklamowe, więc należy się od niego opłata reklamowa składająca się z części stałej i zmiennej. Spółka zaś błędnie chce jej część zmienną wyliczać od powierzchni służącej do eksponowania znaków towarowych. Spółka zaprotestowała. W skardze do sądu zauważyła, że opłaty reklamowej nie pobiera się, jeśli tablice lub urządzenia reklamowe tworzą szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury i tablic reklamowych. Według spółki jej obiekty są z nimi zgodne. Ta argumentacja nie przekonała WSA w Gdańsku. Jego zdaniem ustawodawca jasno zakomunikował, że szyldem jest zarówno tablica reklamowa, jak i urządzenie reklamowe, którego celem jest informowanie o działalności prowadzonej na nieruchomości. Dlatego sporne obiekty należy traktować jako urządzenia reklamowe. Co do wyłączenia ich z opłaty, to zdaniem WSA wniosek spółki nie sugeruje, aby było nim objęte także zwolnienie. Tak samo uznał NSA- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.05.2022.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Niemcy wymagają certyfikatów¨. Każdy budynek może dziś powstać w sposób ekologiczny. Ekocertyfikat mogą też zdobyć istniejące budynki, jeśli ich właściciele zainwestują w rozwiązania, dobre dla środowiska. Opisywana w tekście Globalworth- firma będąca inwestorem, właścicielem i zarządcą dużego portfela biurowców- za cel stawia sobie zbudowanie zasobu ekologicznych i przyjaznych środowisku budynków biurowych i wielofunkcyjnych. Firmie udało się podnieść ekocertyfikację BREEAM do poziomu co najmniej Excellent dla wszystkich nieruchomości. Korzystają one z odnawialnych źródeł energii. Więcej szczegółów- na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.05.2022.).

¨Rz¨ także krótko: O prawie 34 proc. wzrosły średnio w kwietniu br. ceny materiałów remontowo- budowlanych w stosunku do roku 2021- podała Grupa PSB. Najbardziej, bo o 57 proc., podrożały izolacje termiczne, ściany, kominy- 51 proc., sucha zabudowa oraz dachy i rynny- po 45 proc. W okresie I- IV 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. ceny średnio wzrosły prawie 32 proc.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.05.2022.).

¨Moje pieniądze¨ odnotowują z kolei: ¨Płaczemy, ale płacimy dużo większe raty kredytowe¨. Banki nie odnotowują większej liczby wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, ale widzą większe zainteresowanie pomocą z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ci w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na wakacje kredytowe. PKO BP nie chce ujawniać, jak wiele osób wystąpiło w ostatnich tygodniach z prośbą o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego. Zauważa natomiast wzrost zainteresowania skorzystaniem z Funduszu Wsparci Kredytobiorców. Jednak w porównaniu z liczbą przyjmowanych wniosków o udzielenie kredytu są to minimalne wielkości. Problemów ze spłata kredytów nie zaobserwował też Pekao S.A. Przegląd sytuacji w kolejnych bankach- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.05.2022.).

¨Moje pieniądze¨ zamieszczają również tekst: ¨Od marzenia do kupowania¨. Po agresji Rosji na Ukrainę wzrasta zainteresowanie nieruchomościami w krajach najmniej narażonych na destabilizację. Zainteresowanie nieruchomościami za granicą zaczęło rosnąć już w ub.r. Teraz ruch na rynku wzmogła sytuacja na Ukrainie. Nie bez znaczenia są też wzrost cen nieruchomości w Polsce i szalejąca inflacja, która z miesiąca na miesiąc obniża wartość oszczędności. Dolegliwe wydają się również wahania kursów walutowych. Więcej szczegółów- także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 12.05.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨NeoWIBOR nie taki niski¨. Dotychczasowa stawka ma zniknąć ze wszystkich umów, nie tylko hipotek. Nowa raczej nie będzie niższa. Rząd chce rezygnacji z wykorzystywania stawek WIBOR we wszystkich umowach, nie tylko tych dotyczących hipotek. Tak wynika z projektu przepisów dotyczących wsparcia osób spłacających kredyty hipoteczne. Nie było o tym mowy, gdy ponad dwa tygodnie temu przedstawiciele rządu na czele z premierem Mateuszem Morawieckim prezentowali plan pomocy kredytobiorcom. WIBOR ma być zastąpiony nową stawką lub zestawem stawek, jakie opracuje GPW Benchmark, spółka córka giełdy. Jeśli do końca roku to się nie uda, przewidziany jest wariant awaryjny w postaci obliczanej przez Narodowy Bank Polski stawki Polonia. Sześciomiesięczny WIBOR przekracza dziś 6,5 proc. Polonia, mówiąca o cenie jednodniowych pożyczek międzybankowych, wynosiła w ostatnich dniach niespełna 4,9 proc. Zastąpienie starego wskaźnika nowym ma nastąpić zgodnie z przepisami unijnymi, które wymagają w takich przypadkach zapewnienia porównywalności. Robi się to poprzez tzw. korektę spreadu. W naszym przypadku byłaby to korekta w górę. Taki krok jest przewidziany również w projektowanych przez rząd przepisach. Skutek? Choć autorzy ustawy zakładają, że klienci banków zaoszczędzą na likwidacji WIBOR-u miliard złotych w skali roku, to nie dodają, że po zmianie stawki bazowej oprocentowanie kredytów powinno? pozostać na dotychczasowym poziomie- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Meandry pomocy dla kredytobiorców¨. Nie wszystkie rozwiązania doprowadzą do ulżenia spłacającym hipoteki. Wiele wskazuje na to, że po wymianie w kredytach WIBOR- u na nowy wskaźnik wysokość rat się nie zmieni.  Szczegóły- na drugiej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.05.2022.).

¨DGP¨ informuje w innym miejscu: ¨Deweloperzy: UOKiK wprowadza w błąd co do liczby upadłości¨. 143 ? tyle wynosi rozbieżność pomiędzy danymi wskazanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie liczby upadłości firm deweloperskich a tym, co ustalił w swoim raporcie Polski Związek Firm Deweloperskich. Jak przekonuje organizacja, przekłada się to bezpośrednio na wprowadzanie w błąd opinii publicznej co do kondycji rynku mieszkaniowego. Podczas I czytania projektu nowej ustawy deweloperskiej w marcu zeszłego roku prezes UOKiK wskazał, że w latach 2012?2019 upadło ok. 150 firm deweloperskich. Był to jeden z argumentów mających przemawiać za zmianą prawa i koniecznością utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zabezpieczy klientów przed ewentualnymi skutkami bankructwa przedsiębiorcy. Liczbę, która padła podczas wystąpienia, PZFD poddał szczegółowej analizie, m.in. poprzez rozmowy z syndykami i analizę działalności sądów upadłościowych. Wnioski zawarto w przedstawionym wczoraj raporcie. Okazało się, że w latach 2012?2019 upadło łącznie 27 firm deweloperskich  z czego tylko 24 posiadały formalny status dewelopera mieszkaniowego. Z informacji pozyskanych przez organizację w sądach wynika jednak, że jedynie trzy inwestycje były objęte mieszkaniowym rachunkiem powierniczym (mającym na celu zabezpieczenie interesów klientów, którzy nabyli mieszkania jeszcze w trakcie budowy). Dodatkowo PZFD wskazuje na upadłość kolejnych czterech firm (o których dowiedział się z innych źródeł), w przypadku których zastosowane zostało takie samo zabezpieczenie. PZFD przekonuje, że gdyby zatem spojrzeć na kryteria upadłości deweloperów zawarte już w nowej wersji ustawy deweloperskiej, okazałoby się, że realnie liczba upadłości to siedem. Poza tym w sześciu przypadkach nabywcy mieszkań już otrzymali albo otrzymają swoje mieszkania, bo problemy zostały rozwiązane np. poprzez przejęcie rozpoczętej inwestycji przez innego dewelopera. Eksperci związku podkreślają też, że bez doprecyzowania przepisów i pilnej nowelizacji ustawy deweloperzy będą musieli zmierzyć się z ogromną liczbą wątpliwości i praktycznymi problemami w stosowaniu nowego prawa. A komplikacje w sytuacji deweloperów i tak powoduje już wojna w Ukrainie. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 12.05.2022.).

Zobacz również