Czwartek, 11 sierpień 2022

¨Marsz spółdzielców po sprawiedliwość¨
¨Jest wzór wniosku o dodatek węglowy¨
¨Wzrost cen nie chce hamować nawet latem¨
¨Polski Ład napędza popyt na księgowych¨
¨Sprzedaż nieruchomości może być opodatkowana ryczałtem¨
¨Jest projekt wniosku o dodatek węglowy¨
¨Jakość wody pod większą kontrolą¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Marsz spółdzielców po sprawiedliwość¨. Przyłączone do sieci ciepłowniczych spółdzielnie mieszkaniowe chcą być tak samo traktowane jak te, które używają własnych kotłów gazowych. W Polsce odbiły się od muru obojętności. Poszły więc do Komisji Europejskiej. Sprawa dotyczy gazu i jest o tyle ważna, że jej niepożądanych skutków możemy doświadczyć już tej zimy. Chodzi bowiem o ogrzewanie budynków wielolokalowych oraz cenę energii cieplnej wytwarzanej na potrzeby ogrzewania mieszkań. Zdaniem spółdzielców, niezależnie od tego, jaki podmiot wytwarza ciepło wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych, wszystkie powinny płacić za nią według tych samych zasad. A tak nie jest. W gruncie rzeczy chodzi o bezsilność spółdzielców i chyba niską skuteczność urzędów nadzorczych. Sprawą zajął się były premier, a dziś europoseł Leszek Miller. W piśmie do KE pisze: ¨Niezbędne jest zastosowanie dla podmiotów wytwarzających energię cieplną cen paliw gazowych zgodnie z taryfą zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie, w jakim te przedsiębiorstwa dostarczają energię cieplną dla gospodarstw domowych w budynkach wielolokalowych. KE została poproszona o interpretację dyrektywy unijnej. Spółdzielcy chcą wiedzieć, czy prawdziwe jest twierdzenie polskiego rządu, że przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mogą być objęte ochroną taryfową, bo byłoby to naruszenie dyrektywy dotyczącej gazu ziemnego- czytamy. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.08.2022.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Jest wzór wniosku o dodatek węglowy¨. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w Rządowym Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Termin na składanie wniosków upływa 30 listopada 2022 r. Podobnie jak dodatek osłonowy, będą je obsługiwały gminy. Wypłaty mają nastąpić w ciągu 30 dni. Dopłaty pochłoną ok. 11,5 mld zł z budżetu państwa. Samorządy dostaną z budżetu 2 proc. wartości przedsięwzięcia. Wzór wniosku będzie jednolity dla całej Polski, by odciążyć gminy i przyspieszyć wypłaty. Aby ułatwić użytkownikom ich składanie, przygotowywany jest właśnie tutorial, który w prosty sposób wyjaśni, jak należy poprawnie przygotować podanie. Obecnie trwają konsultacje projektu formularza z gminami. Te mają tylko pięć dni na wniesienie swoich uwag. Wniosek o dopłatę do węgla w wysokości 3 tys. zł powinien zawierać wszystkie dane i informacje niezbędne gminie do jego weryfikacji zgodnie z przywołanymi kryteriami ustawowymi. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.08.2022.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Wzrost cen nie chce hamować nawet latem¨. W lipcu średnio w sklepach było niemal o 19 proc. drożej niż przed rokiem. Konsumenci muszą się zmagać z rosnącym tempem wzrostu cen w sklepach. Z monitoringu ponad 40 tys. placówek wynika, że w lipcu br. codzienne zakupy były średnio o 18,6 proc. droższe niż przed rokiem, podczas gdy w czerwcu o 18 proc. Według oceny analityków spirala inflacyjna rozkręciła się już na dobre i należy spodziewać się kolejnych podwyżek. Przemawiają za tym czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Wciąż jest odczuwalny wzrost kosztów wytwarzania wywołany pandemią. Na pierwszy plan wysuwają się również wysokie ceny paliw i energii. Więcej szczegółów- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.08.2022.).

W ¨Rz¨ czytamy też: ¨Polski Ład napędza popyt na księgowych¨. Specjaliści ds. rachunkowości i księgowi to jedna z niewielu grup zawodowych, które omija hamowanie aktywności rekrutacyjnej firm. Sprzyjają im zagmatwane przepisy podatkowe. Wprawdzie kandydaci do pracy nadal mają spory wybór ofert na portalach rekrutacyjnych, ale w wieku zawodach jest on dziś znacznie mniejszy niż w rekordowym marcu tego roku. Wówczas na 50 największych portalach opublikowano 360 tys. ogłoszeń. W lipcu tego roku wraz ze wzrostem pesymizmu wśród przedsiębiorców, liczba ofert skurczyła się do 288 tys., m.in. za sprawą spadku w budownictwie, logistyce, a nawet gastronomii- wynika z raportu firm Grant Thornton i Element, który ¨Rz¨ opisuje jako pierwsza. Według tej analizy, jedną z niewielu grup zawodowych, która może cieszyć się w lipcu znaczącym wyborem propozycji pracy (nie tylko w porównaniu z lipcem 2021 r., ale i z rekordowym marcem 2022 r.) byli księgowi i specjaliści ds. rachunkowości. Więcej szczegółów- na 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 11.08.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ przypomina z kolei: ¨Sprzedaż nieruchomości może być opodatkowana ryczałtem¨. Sprzedaż nieruchomości może być opodatkowana 10-procentowym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ? potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Dodał, że dotyczy to również otrzymanego wcześniej zadatku. Spytał o to przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności kupuje i sprzedaje nieruchomości (sklasyfikowane pod PKWiU ? 68.10.1 ? Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek). Obecnie rozlicza się liniowo, ale rozważa przejście w 2023 r. na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wyjaśnił, że w 2019 r. nabył nieruchomość do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a teraz ? w związku ze wzrostem cen ? chce ją sprzedać. Jeszcze w tym roku chce podpisać umowę przedwstępną i niewykluczone, że otrzyma zaliczkę lub zadatek. Natomiast w 2023 r. ma zostać zawarta umowa przyrzeczona i wówczas otrzyma cenę, która przekroczy 2 mln euro. Przedsiębiorca chciał się upewnić, czy przychód ze zbycia tej nieruchomości w 2023 r. (łącznie z uzyskanym jeszcze w 2022 r. zadatkiem lub zaliczką) będzie mógł opodatkować 10-proc. ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych. Spytał także, czy uzyskanie w przyszłym roku przychodu powyżej 2 mln euro nie pozbawi go możliwości stosowania tej formy opodatkowania od kolejnego miesiąca. Dyrektor KIS potwierdził, że ryczałt będzie możliwy. Jak dalej czytamy, otrzymana zaliczka lub zadatek są opodatkowane dopiero, gdy przekształcą się w definitywną należność. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.08.2022.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Jest projekt wniosku o dodatek węglowy¨. Osoba ubiegająca się o świadczenie na zakup węgla będzie musiała podać dane innych członków gospodarstwa domowego oraz zaznaczyć, jakie jest główne źródło ogrzewania jej domu lub mieszkania. Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosku o wypłatę dodatku węglowego. To specjalne świadczenie, które ma służyć częściowemu pokryciu kosztów zakupu opału ? węgla kamiennego, brykietu lub pelletu. Wynosi 3 tys. zł i przysługuje tym rodzinom, w których głównym źródłem ogrzewania jest jedno z tych wymienionych w przepisach ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (czeka na podpis prezydenta), pod warunkiem że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Uzyskanie pomocy finansowej będzie wymagać złożenia w gminie wniosku, a jego wzór określi wspomniane rozporządzenie. Więcej- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.08.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Jakość wody pod większą kontrolą¨. Nałożenie na dostawców wody m.in. obowiązku informowania konsumentów o jakości, cenach i zużyciu wody ? to jedna ze zmian zaproponowanych w nowym projekcie ustawy. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy z 27 października 2017 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz    niektórych innych ustaw. Została ona właśnie skierowana do konsultacji   społecznych. Jak podkreślają autorzy nowelizacji, jest ona w głównej   mierze związana z implementacją przepisów unijnych (dyrektywy    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r.   w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Jak    wynika z uzasadnienia, państwa członkowskie muszą ją wdrożyć do 12   stycznia 2023 r. Projekt nakłada wiele obowiązków na dostawców wody.   Będą oni zobowiązani m.in. do badania jakości wody przeznaczonej do   spożycia przez ludzi w zakresie wewnętrznej kontroli czy informowania   konsumentów o jej jakości, cenach i zużyciu. Z kolei zarówno dostawcy   wody, jak i właściciele oraz zarządcy nieruchomości będą zobowiązani   do wykonywania ocen ryzyka ? w pierwszym przypadku dotyczących   obszarów zasilania ujęć wody i systemów zaopatrzenia w nią, w drugim   ? wewnętrznych systemów wodociągowych- czytamy na siódmej stronie   głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 11.08.2022.).

Zobacz również