Czwartek, 10 stycznia 2019

Frankowicze sięgają po nowe narzędzie, Rzeczpospolita
Przetargi wkraczają w epokę cyfrową, Rzeczpospolita
Bez użytkowania wieczystego, Rzeczpospolita
Dopłaty do wynajmu lokum, Rzeczpospolita
Lepsza ochrona kosztem dewelopera, Rzeczpospolita
Pokoje zagadek: są zmiany, Rzeczpospolita
Co poza ceną powinno decydować w przetargach, Dziennik Gazeta Prawna
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, Dziennik Gazeta Prawna
Będzie bonifikata za wykup nieruchomości, Głos Szczeciński
Rosną opłaty za wieczyste, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w czwartkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Frankowicze sięgają po nowe narzędzie". Czy zastępcze wykonanie wyroku przymusi banki do wykonywania orzeczeń korzystnych dla spłacających kredyty walutowe? Z tego narzędzia skorzystali małżonkowie K., którzy wygrali 24 grudnia 2018 r. proces z mBankiem przed Sądem Okręgowym w Łodzi. SO zasądził od banku na ich rzecz spłatę 61,9 tys. zł wraz z odsetkami, uznając, że kredyt jest kredytem złotówkowym i winni płacić bankowi niższe o 40 proc. raty (według LIBOR). Bank już zwrócił cała nadpłatę z odsetkami i koszty procesu. Nie odniósł się natomiast do kwestii zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych spłat i nie sporządził nowego harmonogramu spłat. W tej sytuacji prawnik małżeństwa zawiadomił bank, że zleci wykonani harmonogramu niezależnemu analitykowi i obciąży bank poniesionymi kosztami, czyli w istocie dokona zastępczego wykonania wyroku w tej części- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 10.01.2019.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Przetargi wkraczają w epokę cyfrową". Wykonawca będzie mógł wysłać e- fakturę zamawiającemu, używając do tego platformy internetowej. Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający i wykonawcy przy realizacji zamówień publicznych będą mogli się rozliczać za pomocą faktur elektronicznych. Posłuży temu bezpłatna Platforma Elektronicznego Fakturowania, której wersję testową można już wypróbować pod adresem efaktura.gov.pl. Wtedy wejdzie w życie ustawa z 9 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym. Ustawodawca dał wykonawcom możliwość wysyłania faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem tej utworzonej w internecie platformy, obok tradycyjnej formy rozliczenia. Pojawi się również nowy obowiązek dla zamawiających: będą musieli założyć sobie konto na internetowej platformie. A także odebrać od wykonawcy elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Charakteryzują się tym, że zostały wystawione i doręczone w dowolnym formacie elektronicznym, a oprócz tego będą mieć informację o odbiorcy płatności oraz nazwę zawartej umowy zamówienia publicznego, lub umowy koncesji. Więcej szczegółów- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 10.01.2019.).

 

Kolejny dodatek "Rz"- "Moje pieniądze" przypomina: "Bez użytkowania wieczystego". Zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, od 1 stycznia 2019 r. wszyscy, którzy posiadają w Polsce mieszkanie albo dom, stali się ich pełnymi właścicielami. Od tego roku nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Jednocześnie ustawa zapoczątkowała operację całkowitej likwidacji instytucji użytkowania wieczystego w kraju- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 10.01.2019.).

 

"Moje pieniądze" w "Rz" informują też: "Dopłaty do wynajmu lokum". Od 1 stycznia ruszył rządowy program Mieszkanie na Start, czyli system dopłat do czynszu w wynajmowanym mieszkaniu. Skorzystać z niego mogą osoby, których nie stać na zakup mieszkania, a jednocześnie wysokość ich zarobków wyklucza możliwość ubiegania się o lokale socjalne czy komunalne. Program jest systemem dopłat do czynszów dla pierwszych najemców nowych mieszkań, a także lokali, które zostały poddane działaniom rewitalizacyjnym, w ramach współpracy inwestorów z gminami. Mieszkanie musi znajdować się na terytorium kraju, nie można go podnająć innej osobie i nie może być to lokal użytkowy. Powinno się w nim zamieszkać w ciągu 12 miesięcy od zakończenia inwestycji. Osoba wynajmująca musi zawrzeć umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną. O warunkach naboru, kryteriach dochodowych i wysokości dopłat zainteresowani dowiedzą się więcej na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 10.01.2019.).

 

"Prawo co dnia" zauważa: "Lepsza ochrona kosztem dewelopera". Osoba, która kupiła mieszkanie od upadającej firmy budowlanej, dostanie pieniądze ze specjalnego funduszu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce powołać do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Dzięki niemu klienci dewelopera mają czuć się bezpieczni. Nie stracą bowiem pieniędzy w razie jego upadłości. Pomysł nie podoba się deweloperom. Ich zdaniem doprowadzi do wzrostu cen mieszkań. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. UOKiK proponuje stworzenie deweloperskiego funduszu gwarancyjnego (DFG) ze składek wpłacanych przez deweloperów. Dla otwartych rachunków powierniczych wyniosą one maksymalnie 5 proc. wartości każdego sprzedanego mieszkania. Gdy chodzi o zamknięte rachunki powiernicze, będzie to maksymalnie 1 proc. Z obliczeń deweloperów wynika, że rocznie na DFG będzie wpływać 2 mld zł składek. Tymczasem od kiedy obowiązuje ustawa deweloperska, nie doszło do żadnej upadłości dewelopera na jej podstawie. W efekcie tych zmian- jak utrzymują firmy- pójdą w górę koszty budowy mieszkań, a tym samym ich ceny. Według UOKiK z oceny skutków regulacji projektu jasno wynika, że dla otwartych rachunków powierniczych roczne wpłaty na DFG wyniosą 135 mln zł, czyli nie żadne 2 mld zł, którymi straszą deweloperzy. Urząd wyjaśnia, że projekt przewiduje maksymalną składkę. Nie oznacza to, że tyle ona wyniesie. Docelowa jej wysokość będzie wynikać z rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju, wydanego w porozumieniu z ministrem finansów- czytamy na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 10.01.2019.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Pokoje zagadek: są zmiany". We wszystkich escape roomach co dwa lata będą przeprowadzane kontrole sprawdzające bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Minister spraw wewnętrznych i administracji proponuje zmiany w przepisach przeciwpożarowych. Projekt jest ściśle związany z tragedią w Koszalinie. Resort chce znowelizować rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Proponuje w nim wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące budynków (lokali), w których funkcjonują escape roomy. Osoby, które zdecydują się na tego rodzaju działalność, będą musiały zlecić wcześniej kontrolę pokoi zagadek pod kątem ich bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Sprawdzać będą tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Mogą to być rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych, inżynierowie pożarnictwa lub inżynierowie bezpieczeństwa przeciwpożarowego po Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Projekt przewiduje również obowiązek przeprowadzania co dwa lata okresowej kontroli w escape roomach, które już działają. Więcej szczegółów- także na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 10.01.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zauważa z kolei: "Co poza ceną powinno decydować w przetargach". Urząd Zamówień Publicznych opublikował przygotowany na jego zlecenie poradnik na temat stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Od połowy 2016 r. przepisy nakazują, by kryteria pozacenowe stanowiły co najmniej 40 proc. ogólnej wagi przy ocenie ofert (pomijając sytuacje, gdy w opisie zamówienia zostaną określone standardy jakościowe i uwzględni się koszty cyklu życia). Statystyka pokazuje, że obowiązek ten jest realizowany. Z danych za 2018 r. wynika, że cena jako jedyne kryterium była stosowana jedynie w 9 proc. przetargów ogłaszanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (w przetargach powyżej progów unijnych odsetek ten wyniósł 24 proc.). Problem w tym, że pozacenowe kryteria najczęściej ograniczają się do dwóch najmniej efektywnych: terminu realizacji zamówienia i okresu gwarancji. Dużo sensowniejsze są kryteria jakościowe, tyle że najtrudniej je stosować. Pomóc ma w tym przygotowany na zlecenie UZP poradnik- do darmowego pobrania na stronie uzp.gov.pl. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 10.01.2019.).

 

"DGP" zamieszcza również specjalną wkładkę pod hasłem: "Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność". W tekście wprowadzającym czytamy: "Użytkownicy wieczyści staną się wreszcie właścicielami". Stało się. 1 stycznia 2019 r. rozpoczęto likwidację użytkowania wieczystego- specyficznej dla polskiego prawa, nieco ułomnej formy własności. Co zatem należy zrobić, by mieć pewność, że z mocy prawa uwłaszczymy się na państwowym lub samorządowym gruncie? Uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Dokument ten trafi do 2,5 mln beneficjentów uwłaszczenia pocztą w ciągu 12 miesięcy od 1 stycznia 2019 r. To samo zaświadczenie właściwy organ wyśle do sądu, który z urzędu naniesie w księgach wieczystych wpis własności gruntu i wpis roszczenia o opłatę. We wkładce znajdziemy praktyczne informacje o tym, jak dostać zaświadczenie wcześniej, ile zapłacić za przekształcenie oraz kiedy wnieść opłatę.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 10.01.2019.).

 

"Głos Szczeciński" odnotował: "Będzie bonifikata za wykup nieruchomości". Miasto daje 60 procent, choć PiS chce więcej. Urząd miasta poinformował o planowanej dla mieszkańców Szczecina wysokości bonifikaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu na własność. Część radnych nie zgadza się z tą propozycją. Zgodnie z nowymi przepisami, nastąpiło ustawowe przekształcenie w prawo własności gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe. W związku z przekształceniem gruntów gminnych, dochody z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste zmniejszą się o ponad 9 mln zł. Proponowane przez miasto 60 proc. bonifikaty może przynieść w jednym roku 75 mln zł. natomiast proponowana przez PiS bonifikata 98 proc. uszczupli wpływ do miejskiej kasy do niecałych czterech milionów. Na co przy dużych planach inwestycyjnych miasta najzwyczajniej nie stać. Władze miasta mogą być raczej spokojne o losy bonifikaty. Projekt 60- proc. ulgi z pewnością poprą Bezpartyjni, a i radni Koalicji Obywatelskiej opowiadają się za takim rozwiązaniem- czytamy na trzeciej stronie "Głosu".

(Źródło: "Głos Szczeciński"- 10.01.2019.).

 

"Kurier Szczeciński" przypomina też: "Rosną opłaty za wieczyste". Mieszkańcy Szczecina nie kryją oburzenia w związku z wyraźnymi wzrostami opłat za użytkowanie wieczyste. Wielu uważa, że to celowe działanie magistratu podjęte przed wprowadzeniem nowych przepisów, które pozwalają na przekształcenie prawo wieczyste w prawo własności. Aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste objęto nieruchomości ze Śródmieścia, Pogodna, Nad Odrą i Dąbia. We wtorek magistrat zapowiedział, że zaproponuje Radzie Miasta 60- proc. bonifikatę dla tych, którzy w pierwszym roku dokonają tzw. opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego w prawo własności. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 10.01.2019.).

 

 

 

Zobacz również