Czwartek, 1 lipca 2021

¨Piece, kominki i kuchnie trafią do ewidencji¨
¨Liczy się cel przejęcia¨
¨Szybsze ściąganie długów¨
¨Odszkodowanie nawet w pięć dni po nawałnicy¨
¨W pandemii więcej Polaków w skrajnym ubóstwie¨
¨KNF tłumaczy frankowe niuanse¨
¨Kredytowy węzeł czeka na przecięcie¨
¨Senat zamawia opinie i szykuje zmiany¨
¨Od dziś wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć online¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Piece, kominki i kuchnie trafią do ewidencji¨. Właściciele domów i administratorzy budynków muszą zgłosić, czym je ogrzewają. Od 1 lipca takie informacje będą zbierać gminy. Właściciele i zarządcy będą musieli zgłosić, czy korzystają z kotła lub grzejników gazowych, czy w domu jest piec, kuchnia węglowa, kominek czy też ogrzewanie elektryczne lub fotowoltaika. Za mieszkańców bloków deklarację złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Na zgłoszenie będzie rok dla budynków już istniejących. W nowych (oddanych do użytku po 1 lipca 2021 r.), w których zostało uruchomione źródło ciepła/ spalania paliw, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. Jeśli informacje nie zostaną zgłoszone, grozi mandat, nawet do 5 tys. zł. Powstaje też Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji władze gmin będą mogły prowadzić kontrole. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zapewnia, że najłatwiej zarejestrować źródło ogrzewania przez internet, choć dokument będzie można wysłać także listownie lub złożyć w urzędzie. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 01.07.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Liczy się cel przejęcia¨. Przepisy specustawy drogowej, które nie przewidują możliwości zwrotu nieruchomości przejętej na potrzeby budowy drogi publicznej, są niekonstytucyjne- orzekł w środę TK. Chodzi o sytuacje, gdy przejętej nieruchomości ostatecznie nie wykorzystano do budowy drogi, a potem odmawiano jej zwrotu byłym właścicielom. Jeśli konstytucja stanowi o możliwości wywłaszczenia tylko na cel publiczny, to wywłaszczenie, które takiego celu nie może osiągnąć, jest zakazane, a jeśli już nastąpiło, to jego skutki powinny być usunięte- orzekł TK. Sprawa dotyczyła sytuacji z 2009 r. Wówczas prezydent Warszawy ustalił przebieg drogi powiatowej. Lokalizacja objęła m.in. nieruchomość skarżących na stołecznych Jelonkach. Jednocześnie- na mocy specustawy drogowej- decyzja przesądzała podział tej nieruchomości i przejęcie jej na własność państwa. W 2018 r. NSA uznał, że po przejęciu własności w trybie specustawy drogowej niemożliwy jest jej zwrot- nawet jeżeli okazała się zbędna na cele wywłaszczenia- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 01.07.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje w innym miejscu: ¨Szybsze ściąganie długów¨. Od 1 lipca 2021 r. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Administracyjna egzekucja długów wchodzi w nową erę. Papierowe wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze o przymusowe ściągnięcie m.in. podatków, opłat, kar czy mandatów przejdą do lamusa. Od 1 lipca 2021 r. będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczna. Reforma ma skrócić czas do wszczęcia egzekucji, a w konsekwencji ułatwić i przyspieszyć ściąganie długów- czytamy na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 01.07.2021.).

¨Rz¨ w dodatku ¨Moje pieniądze¨ przypomina: ¨Odszkodowanie nawet w pięć dni po nawałnicy¨. W ostatnich dniach wiele osób miało okazję przekonać się, jak przydatne są ubezpieczenia nieruchomości i jakie znaczenie ma szybka oraz sprawna likwidacja szkód. Utrzymująca się na terenie Polski fala upałów przyniosła ze sobą burze i porywiste wiatry. Poziom tych zjawisk ma odzwierciedlenie w naszych szkodach. W ostatnich dniach odnotowujemy 35- proc. wzrost zgłoszeń w porównaniu ze standardowymi tygodniami- informuje rzecznik Warty. Inni ubezpieczyciele odnotowują jeszcze więcej zgłoszeń z ubezpieczeń domów i mieszkań. Zalania mieszkań i garaży, podtopienia piwnic, przepięcia, uszkodzenia stolarki okiennej czy poszycia dachowego to typowe szkody spowodowane przez szalejącą aurę. W przypadku niewielkich szkód coraz częściej ubezpieczyciele oferują uproszczoną ich likwidację. Nie wysyłają wówczas swoich ekspertów, żeby obejrzeli zerwany dach czy zalany dom- czytamy na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 01.07.2021.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨W pandemii więcej Polaków w skrajnym ubóstwie¨. Najmocniej pogorszenie się sytuacji materialnej w 2020 r. odczuli rolnicy i rodziny bez pracy. Zawieść też mogła polityka społeczna rządu. Stopa ubóstwa skrajnego wzrosła w 2020 r. do 5,2 proc. z 4,2 proc. rok wcześniej- podał GUS w środowej publikacji. Najmocniej skrajne ubóstwo wzrosło w gospodarstwach domowych rolników (aż o prawie 4 pkt proc., do 13,5 proc. w 2020 r.) oraz gospodarstwach utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych (o ok. 3 pkt proc., do 13,6 proc.)- czytamy. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 01.07.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨KNF tłumaczy frankowe niuanse¨. Nadzór finansowy w opinii dla Sądu Najwyższego wskazuje, że źródłem problemu frankowego jest kurs waluty, a nie abuzywność klauzul. I sugeruje zawieranie ugód. Miesiąc temu Izba Cywilna SN zwróciła się do kilku instytucji w sprawie walutowych kredytów hipotecznych. Na liście urzędów, do których trafiła taka prośba, jest Komisja Nadzoru Finansowego. W swojej opinii KNF stawia tezę, że problem hipotek walutowych wynika przede wszystkim ze zmiany kursu złotego do franka szwajcarskiego, a nie z prawnych aspektów dotyczących konstrukcji umów. Zdaniem KNF to wzrost salda kredytów czy rat skłonił kredytobiorców do składania pozwów przeciwko bankom. W opinii nadzoru, co do zasady konsumenci byli informowani o ryzyku kursowym, a przeciętny kredytobiorca- nawet bez wykształcenia ekonomicznego, powinien być go świadomy. To jednak sądy muszą rozstrzygnąć, czy informacje na ten temat były przez bank odpowiednio przedstawione- odnotowano na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Kredytowy węzeł czeka na przecięcie¨. Nie wiadomo, kiedy Izba Cywilna SN zajmie się tematem kredytów frankowych. Ma już wszystkie opinie, o które prosiła, by rozstrzygnąć sprawę. Więcej- na siódmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 01.07.2021.).

¨DGP¨ informuje w innym miejscu: ¨Senat zamawia opinie i szykuje zmiany¨. 7 lipca zbiorą się senackie komisje w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Na połączonym posiedzeniu komisji ustawodawczej i praw człowieka ma nastąpić wysłuchanie zainteresowanych- organizacji byłych właścicieli, lokatorskich czy prawników. Właściwa praca legislacyjna nad ustawą uchwaloną przez Sejm ma się rozpocząć 19 lipca, wtedy mają być zgłaszane poprawki i uwagi do ustawy przez senatorów. Komisja ma się zebrać dwa dni przed posiedzeniem izby. W jej pracach chodzi o porównanie, na ile proponowane w k.p.a. kryteria umarzania spraw są obecne w systemach prawnych innych krajów. To opinia istotna w kontekście krytyki projektu ze strony władz USA i Izraela. Kolejna opinia ma być analizą praktyki dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych w Polsce w ostatnich 30 latach. W tym czasie reprywatyzacja odbywała się na drodze sądowej i administracyjnej. Projekty ustaw mające rozwiązać tę kwestię, choć proponowane przez różne rządy, nie weszły w życie. Wreszcie komisje chcą mieć też odrębną opinię na temat konstytucyjności projektu sejmowego. Ustawa, która jest legislacyjna inicjatywą sejmowej komisji ustawodawczej, powstała jako wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z maja 2015 r. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 01.07.2021.).

¨DGP¨ przypomina też: ¨Od dziś wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć online¨. Wchodzi w życie kolejna część ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Jest ona związana z cyfryzacją procesu inwestycyjno- budowlanego i pozwala na składanie wniosków o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno- budowlanym przez internet. Służy temu prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego serwis e- budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl). Jak przypomina resort rozwoju, na stronie znajdą się też inne formularze, w tym wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę oraz użytkowanie obiektu. W sumie online będzie można złożyć 23 formularze. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 01.07.2021.).

Zobacz również