Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia (strona 4)

Zamówienia

Przetarg na wykonanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, ogłasza postępowanie  w  trybie  przetargu na wykonanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych przy ul. B. Śmiałego 8 Oficyny w Szczecinie wraz z remontem dachów w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020 dla którego termin składania ofert wyznaczono w dniu 17 czerwca 2021 ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie remontu prześwitu bramowego w budynku wspólnoty mieszkaniowej – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 ? 302 Szczecin, ogłasza postępowanie  w  trybie  przetargu na wykonanie remontu prześwitu ramowego budynku zlokalizowanym przy ul. Królowej Jadwigi 3, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. Szczegóły w linku: ogloszenie

Czytaj więcej »

Wykonanie okresowych przeglądów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS Wałcz, Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości reprezentowane przez TBS Wałcz. Wykonanie okresowych przeglądów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, elementów instalacji wodnej i kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku, instalacji odprowadzającej wody odpadowe do sieci. Zgodnie z Prawem Budowlanym z ...

Czytaj więcej »

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego – Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8,72-300 Gryfice, adres strony internetowej : www.gryfickietbs.pl tel / fax.91 384 30 51, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Wysoka Brama 1 w Gryficach, w zakresie wymiany pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej, ocieplenia stropu pod nieogrzewaną częścią poddasza, wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remontu elewacji, renowacji bramy ...

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej – Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, adres strony internetowej : www.gryfickietbs.pl, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych tj. wymianę stolarki okiennej do poszczególnych lokali mieszkalnych, w zakresie demontażu obecnej i  montażu nowej stolarki okiennej wraz z jej obróbką oraz montażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Szczegóły w linku: stolarka-okienna

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej – Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice adres strony internetowej : www.gryfickietbs.pl zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych tj. wymianę stolarki drzwiowej do poszczególnych lokali mieszkalnych, w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki drzwiowej wraz z jej obróbką. Szczegóły w linku: stolarka-drzwiowa

Czytaj więcej »