Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia (strona 30)

Zamówienia

Informacje o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych – Szczecin

  SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70 – 302 Szczecin  tel.: (91) 430-91-00   Informuje, że  zostały ogłoszone przetargi nieograniczone    1) na roboty budowlano-remontowe polegające na przestawieniu i postawieniu pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych dla którego termin składania ofert wyznaczono w dniu 28 grudnia 2018  roku do godz. 10:00 2) na zmianę systemu ogrzewania ...

Czytaj więcej »

Informacje o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych – Szczecin

  SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70 – 302 Szczecin  tel.: (91) 430-91-00  Informuje, że  zostały ogłoszone przetargi nieograniczone   1) na wykonywanie w 2019 roku remontów lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez  Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o. o. dla którego termin składania ofert wyznaczono w dniu 2 stycznia 2019  roku do godz. 10:00 2) ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie robót budowlanych mających na celu wykończenie i adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w parterze budynku – Szczecin

  Wykonanie robót budowlanych mających na celu wykończenie i adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w parterze budynku przy ul. Bronisława Sobola w Szczecinie na Publiczny Żłobek „Zając Borówka” wraz z wyposażeniem gastronomicznym pomieszczenia cateringu oraz zagospodarowaniem terenu przynależnym do lokalu żłobka. Szczegóły w linku: ogloszenie_ZLOBEK

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – Szczecin

  Szczecińskie TBS Spółka z o.o.ogłasza przetarg nieograniczony  na  realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w  budynku wielorodzinnym przy ul. Ściegiennego 57 oficyna w Szczecinie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna . Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych ...

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na przebudowę lokali mieszkalnych – Szczecin

  Szczecińskie TBS Spółka z o.o. przetargu nieograniczonym  na   przebudowę lokali mieszkalnych nr 13 i 14 przy ul. Hetm. St. Żółkiewskiego 19 w Szczecinie na jeden lokal,  na potrzeby realizacji projektu „Kreator bezpieczeństwa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Działanie 7.6 Szczegóły w linku: Ogłoszenie nr 663137

Czytaj więcej »

Przetarg na prowadzenie całodobowego Pogotowia Lokatorskiego oraz wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych – Wałcz

  Prowadzenie całodobowego Pogotowia Lokatorskiego (Zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej, instalacji c.o., c.w., gazowej, wodno – kanalizacyjnej w zasobach  Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz, TBS Sp. z o.o. w Wałczu, Wspólnot Mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS Sp. z o.o. w Wałczu w ramach zleceń stałych na okres od dnia zawarcia umowy do ...

Czytaj więcej »

Przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienioną nieruchomość – Szczecin

  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do wydzierżawienia  na czas określony 3 lata w celu umieszczania reklam i oznaczeń przedsiębiorcy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienioną nieruchomość na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 43-TBSP-2018  

Czytaj więcej »