Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia (strona 20)

Zamówienia

Przetarg nieograniczony na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. informacje o przetargu nieograniczony na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, poremontowych i biologicznych dostarczanych z terenu nieruchomości stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Szczegóły w linku: ogłoszenie

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 56 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu,  w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczegóły w linku: ul. Ściegiennego 56

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w  budynku wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Warszawy 99 front i dwie oficyny w Szczecinie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna . Działanie 2.8 ...

Czytaj więcej »

Przetarg na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu

  USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Osoba prowadząca sprawą Pliki do pobrania Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). ...

Czytaj więcej »