Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi (strona 5)

Dostawa i usługi

Wspólnota Mieszkaniowa „Rapackiego 13” w Gryfieach zarządzana przez i w imieniu której działa:Gryfiekic TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryflee zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz naprawę i konserwacje kominów, wraz z docieplaniem lukarn, połaci dachowych i stropu poddasza, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy uJ. Rapackiego 13 w Gryficach. Szczegóły w linku: Ogłoszenie

Czytaj więcej »

Przetarg na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej – Gryfice

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. St. Ruta 89 w Gryficach w imieniu której to działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice zaprasza do złożenia oferty cenowej (kosztorys ofertowy) na: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Szczegóły w linku: Ogłoszenie

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz naprawę i konserwację kominów – Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, adres strony internetowej: www.gryfickietbs.pl tel/fax. 91 384 30 51, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz naprawę i konserwację kominów, wraz z docieplaniem lukarn, połaci dachowych i stropu poddasza, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rapackiego 13 w Gryficach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Szczegóły w linku: ...

Czytaj więcej »

Wykonanie łazienek w dziewięciu lokalach mieszkalnych – Szczecin

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu łazienek w dziewięciu lokalach mieszkalnych w Szczecinie przy: ul. Rymarska 122/1; ul. Rymarska 122/3; ul. Rymarska 130/1; ul. Biała 6/1; ul. Metalowa 69/2; ul. Przyszłości 27/2; ul. Marmurowa 23/2; ul. Walecznych 18/4; ul. Lechicka 6/2 oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w zakresie rzeczowym ujętym ...

Czytaj więcej »

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej waz z pełnieniem nadzoru autorskiego – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej waz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o., w podziale na dwie części: część 1 :   ul. Ks. Piotra Ściegiennego 4/21; ul. Żółkiewskiego 15/16; ul. Pocztowej 11/17część 2 :   ul. Królowej Jadwigi ...

Czytaj więcej »