Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi (strona 44)

Dostawa i usługi

Przetarg na zakup energii elektrycznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na przebudowę lokalu mieszkalnego – Szczecin

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1,  70-302 Szczecin, tel. 091 430-91-00, fax 091430-91-45 na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na PRZEBUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU PRZY ULICY POCZTOWEJ 29 W SZCZECINIE 1.   Specyfikacja istotnych warunków ...

Czytaj więcej »