Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi (strona 40)

Dostawa i usługi

Przetarg na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych – Szczecin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartym w dniu 25 lipca 2016 r. Porozumieniem Nr WMiRSPN/8/HM/2016 o zastępstwo inwestycyjne w ramach prowadzonego projektu – Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych źródeł energii” ogłasza przetarg na wykonanie ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych – Szczecin

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartym w dniu 25 lipca 2016r. Porozumieniem Nr WMiRSPN/8/HM/2016 o zastępstwo inwestycyjne w ramach prowadzonego projektu „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych źródeł energii”.

Czytaj więcej »

Przetarg na przebudowę budynków na cele usługowe oraz budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych – Szczecin

  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących budynków O1 i O2 na cele usługowe, budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych A1, A2, A3 (oznaczenia wg dokumentacji projektowej) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w ramach budowy II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, Zespół A przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie. Szczegóły w linku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Czytaj więcej »