Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi (strona 3)

Dostawa i usługi

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informacje o przetargu nieograniczonym  na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Ks. Bogusława X w Szczecinie. Szczegóły w linku: Ogłoszenie

Czytaj więcej »

Wykonanie robót w zakresie nawierzchni – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykonanie robót w zakresie nawierzchni na terenie nieruchomości położonych przy ul. Krasińskiego 36-44, ul. Łuczniczej 12-36 oraz ul. A. Walentynowicz 5,5b, ul. Kleeberga 11b oraz ul. Łukasińskiego 30h i 30g w Szczecinie. Szczegóły w linku: ogloszenie

Czytaj więcej »