Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi (strona 20)

Dostawa i usługi

Wykonanie remontu klatek schodowych przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu

  USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl   Wykonanie  remontu klatki ...

Czytaj więcej »

Wykonanie remontu klatek schodowych przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu

  30.05.2019 USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie  remontu klatek schodowych ...

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Warszawy 99 front i dwie oficyny w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.8 Modernizacja ...

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji energetycznej budynku wielorodzinnego – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. przetargu nieograniczonym  na  wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 56 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu,  w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczegóły w linku: ul. Ściegiennego 56 oficyna

Czytaj więcej »

Zamiana sposobu ogrzewania trzech lokali mieszkalnych – Barlinek

  Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku zwraca się z prośbą o dostarczenie oferty cenowej na na zmianę sposobu ogrzewania trzech lokali mieszkalnych przy ul. Jeziornej 7b w Barlinku z c.o. zasilanego z lokalnej kotłowni na paliwo stałe na indywidualne ogrzewania etażowe gazowe, w zakresie montażu kotła gazowego II-funkcyjnego z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. w każdym ...

Czytaj więcej »

Wykonanie robót instalacyjnych w zakresie podłączenia lokali mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej – Barlinek

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku zwraca się z prośbą o dostarczenie oferty cenowej na wykonanie robót instalacyjnych w zakresie podłączenia lokali mieszkalnych w m Mostkowo 33b/1 i 2, m. Mostkowo 35 oraz m. Mostkowo 19/1,4 i 5 do kanalizacji sanitarnej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Szczegóły w linku:  wykonanie robót instalacyjnych

Czytaj więcej »