Lokale mieszkalne

Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na łączną sprzedaż wyodrębnionych lokali i udziałów w nieruchomości – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul . Bohaterów Getta Warszawskiego 1a ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony  na  łączną sprzedaż wyodrębnionych lokali i udziałów w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 91 oraz prawa użytkowania wieczystego obejmującego działkę 8/47 obr,. 1035 Szczegółowe informacje:http://www.stbs.pl/index.php/aktualnosci/2980-przetarg-pisemny-ofertowy-nieograniczony-na-laczna-sprzedaz-wyodrebnionych-lokali-i-udzialow-w-nieruchomosci-polozonej-w-szczecinie-przy-ul-jagiellonskiej-91-oraz-prawa-uzytkowania-wieczystego-obejmujacego-dzialke-8-47-obreb-1035-srodmiescie.html

Czytaj więcej »

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż lokali mieszkalnych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul . Bohaterów Getta Warszawskiego 1a ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych położonych w obszarze ścisłego centrum. Szczegółowe informacje o lokalach oraz warunki udziału w postępowaniu zawarte są w ogłoszeniu o przetargu na stronie: www.stbs.pl/index.php/aktualnosci/189-wyroznione/sprzedaz-lokali/2558-przetarg-pisemny-ofertowy-na-sprzedaz-lokali-mieszkalnych-2020-05-22.html

Czytaj więcej »

Nabór na nabycie partycypacji w kosztach budowy następujących lokali mieszkalnych – Szczecin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. ogłasza NABÓR na nabycie partycypacji w kosztach budowy następujących  lokali mieszkalnych. Szczegóły w linku: NABÓR- Bałuk 23-13 i Sowińskiego 31 c-3- luty 2020Załączniki:Załącznik nr 1 do ogłoszeniaZałącznik nr 2 do ogłoszeniaZałącznik nr 3 do ogłoszeniaZałącznik Nr 4 do ogłoszeniaZałącznik nr 4 do ogłoszenia 2Zgoda RODOInformacja o RODO

Czytaj więcej »

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego -Szczecin

Organizatorem przetargu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F zwane dalej Organizator, Sprzedająca lub TBSP. Przetarg ustny nieograniczony, przeprowadzany zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). Szczegóły w linku: ul. Śląska 41/3

Czytaj więcej »