Strona główna | Ogłoszenia (strona 3)

Ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Gryficach

Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Wiejskiej 8 w Gryficach OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Akacjowej 21 w Gryficach działka nr 255111 , obręb geodezyjny Gryfice-7, o pow. 0,3178 ha, w skład której wchodzi budynek po byłej kotłowni o pow. użytkowej 393,76 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach ...

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na docieplenie i kolorystykę elewacji budynku mieszkalnego – Gryfice

 Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na docieplenie i kolorystykę elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul, Ks. St. Ruta 13 w Gryficach, według załączonego przedmiaru robót i opracowanego projektu budowlanego autorstwa mgr inż. Stanisława Walczaka (data opracowania: czerwiec 2021 r.), dostępnego do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Gryfickiego TBS sp. z o.o., ul. ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin,  ogłasza postępowanie  w  trybie  przetargu na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku zlokalizowanym przy ul. Ks. P. Ściegiennego 11 oficyna, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. Szczegóły w linku: Ogłoszenie

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia – Szczecin

Wspólnota mieszkaniowa  przy ul. królowej Jadwigi 2 oficyna w Szczecinie reprezentowana przez inwestora zastępczego szczecińskie towarzystwo budownictwa społecznego spółka z o.o. ul. bohaterów getta warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin, tel. 091 430-91-00, fax 091430-91-45 na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (dz. u. z 2020r., poz. 1740 z  późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym ...

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na docieplenie i kolorystykę elewacji budynku mieszkalnego – Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8,72-300 Gryfice, adres strony internetowej : www.gryfickietbs.pl tel/fax,91 384 30 51, zaprasza do złożenia oferty cenowej na docieplenie i kolorystykę elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ks, St. Ruta 13 w Gryficach, według załączonego przedmiaru robót i opracowanego projektu budowlanego autorstwa mgr inż. Stanisława Walczaka (data opracowania: czerwiec 2021 r.) dostępnego do wglądu w ...

Czytaj więcej »

Przetarg na najem lokalu użytkowego – Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o pow. 46,53 m2, położony w Wałczu, w budynku mieszkalno – usługowym przy ulicy Kilińszczaków 61/l.u. nr 2  Szczegóły w linku: ogloszenie

Czytaj więcej »

Wykaz lokalu użytkowego – Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu podaje do publicznej wiadomości, wykaz lokalu użytkowego,  stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz, o pow. 46,53 m2  położonego w Wałczu, w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Kilińszczaków 61/l.u. nr 2 w Wałczu. Szczegóły w linku: ogłoszenie

Czytaj więcej »

Prezydent Miasta Stargard ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań z dopłatą do czynszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 w Stargardzie

Prezydent Miasta Stargard ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań z dopłatą do czynszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 w Stargardzie. Ogłasza się nabór wniosków o zawarcie umów najmu 14 mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 w Stargardzie. Najemcy mieszkań będą mogli ubiegać się o dopłaty pokrywające część czynszu za najem mieszkania. Dopłaty mogą być wypłacane ...

Czytaj więcej »

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informacje o postępowaniu w trybie podstawowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Kompleksowa renowacja kamienicy przy ul. S. Więckowskiego 5 w Szczecinie. Szczegóły w linku: ogłoszenie

Czytaj więcej »