Strona główna | Ogłoszenia (strona 20)

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na lokale użytkowe – Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu podaje do publicznej wiadomości, wykaz lokali użytkowych –  stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz, o pow. 21,00 m2 i 42,80 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno – usługowym przy ulicy Wojska Polskiego 8 -10 w Wałczu. Szczegóły w linku: ul. Wojska Polskiego 10/l.u. 2USzczegóły w linku: ul. Wojska Polskiego 10/l.u. 3U

Czytaj więcej »

Wykonanie robót budowlanych – Gryfice

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rapackiego 20 w Gryficach, zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS S pólka z o.o. zaprasza ponownie do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym budynku, w zakresie według załączonego przedmiaru robót. Szczegóły w linku: Ogloszenie

Czytaj więcej »