Strona główna | Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wykonanie robót budowlanych tj. wymianę stolarki okiennej do poszczególnych lokali mieszkalnych – Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych tj. wymianę stolarki okiennej do poszczególnych lokali mieszkalnych, w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki okiennej, wraz z jej obróbką, oraz montażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Szczegóły w linku: ogłoszenie

Czytaj więcej »

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż – Gryfice

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. T. Kościuszki 11 w Gryficach na działce nr 301, obręb geodezyjny Gryfice-5, o pow. 121,70 m2, stanowiący obiekt po likwidacji kotłowni c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dla którego Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1G/00011100/2, stanowiącą własność Gryfickiego TBS Spółki z o. o. Zgodnie ...

Czytaj więcej »

Ogłoszenie na wykonywanie nadzoru nad realizacją zleceń i umów zwartych z wykonawcami prac branży elektrycznej – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 ? 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2021/BZP 00299050 z dnia 2021-12-03 o zamówieniu: Na wykonywanie nadzoru nad realizacją zleceń i umów zwartych z wykonawcami prac branży elektrycznej: część 1  Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15-12-2021 r. godz. 10:00 Wszelkie informacje ...

Czytaj więcej »