Budowa dróg wraz z uzbrojeniem na osiedlu Glinki przy ul. Szosa Polska w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00292078/01 o zamówieniu:

Na budowę dróg wraz z uzbrojeniem na osiedlu Glinki przy ul. Szosa Polska w Szczecinie – etap IIIa 

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie

elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=66030800

Zobacz również