Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartą w dniu 7 grudnia 2016 umową nr WK/NW/U/82/2016 (CRU 16/0004225) o zastępstwo inwestycyjne przy realizacji Zadania pn.: Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach.

Szczegóły w linku: Ogloszenie

Zobacz również