Bieżące utrzymanie czystości nieruchomości budynkowych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/S 035 – 104393 z dnia 17/02/2023 o zamówieniu:

Na bieżące utrzymanie czystości nieruchomości budynkowych oraz przyległej do nich powierzchni zewnętrznej, stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie TBS, w podziale na części: część 1, część 2

 Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie ? link do Platformy https:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=42332846

Zobacz również