Barlineckie TBS

 Barlineckie TBS

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Adres siedziby spółki
ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek
tel. (95) 746 23 48, (95)746 00 20, fax: (95)746 23 48

e-mail: btbs@gryfnet.pl
REGON: 811787297
NIP: 597-14-95-751
Wspólnicy :
100 % udziałów – Miasto i Gmina Barlinek Reprezentowane przez Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego

Data założenia
Umowa Spółki została zawiązana 01 kwietnia 1999 r.
Kapitał zakładowy spółki – 7 211 500,00 zł

Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123779.

Zobacz również