Adaptacja dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Józefa Romana 11, 13 w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00276862/01 o zamówieniu:

Adaptacja dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Józefa Romana 11, 13 w Szczecinie, na przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnię rehabilitacji i fizjoterapii

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie

elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=65434623

Zobacz również