Wspólnota Mieszkaniowa „Rapackiego 13” w Gryfieach zarządzana przez i w imieniu której działa:

Gryfiekic TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryflee zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz naprawę i konserwacje kominów, wraz z docieplaniem lukarn, połaci dachowych i stropu poddasza, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy uJ. Rapackiego 13 w Gryficach.

Szczegóły w linku: Ogłoszenie

Zobacz również