Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi | Wykonywanie kontroli rocznej przewodów kominowych – Szczecin

Wykonywanie kontroli rocznej przewodów kominowych – Szczecin


Wykonywanie kontroli rocznej przewodów kominowych w zasobach własnych i zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – z podziałem na cztery części

Szczegóły w linku: Ogloszenie

x

Sprawdź również

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce marmurowej fontanny – Szczecin

Szczecińskiego TBS informującego o ogłoszonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce marmurowej fontanny zlokalizowanej ...