Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi | Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego – Starogard

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego – Starogard

Rada Nadzorcza Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie przy ul. Andrzeja Struga 29 zaprasza do składania ofert celem zwarcia umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w Stargardzie za rok 2021 i 2022 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z w/w badań.

Szczegóły w linku: sprawozdanie

x

Sprawdź również

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. Szczegóły w linku: ...