Strona główna | Przegląd prasy | Czwartek, 1 kwietnia 2021

Czwartek, 1 kwietnia 2021

¨Kosztowna ochrona przy kupnie mieszkania¨
¨Legislacyjna fuszerka w Sejmie¨
¨Czy wspólnota może zakazać palenia na klatce?¨
¨Kolejna runda rezerw na sporne hipoteki¨
¨Echo Investment chce dalej rosnąć w mieszkaniówce¨
¨Grunt to mieszkanie¨
¨Rozwodnicy jak wdowcy¨
¨Taniej już było, czyli czekają nas podwyżki opłat za ciepło¨
¨Czy każde mieszkanie można odziedziczyć?¨

Więcej poniżej.

Czwartkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Kosztowna ochrona przy kupnie mieszkania¨. Składka na nowy fundusz wyniesie 1 mld zł, choć potrzebne jest siedem razy mniej- czy rząd chce przejąć te pieniądze? Przechodząca właśnie przez Sejm ustawa, która ma chronić nabywców mieszkań, już niedługo podwyższy ich ceny- alarmuje branża deweloperska. W myśl projektu przygotowanego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma powstać Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), na który wpływać będą składki w wysokości do 2 proc. ceny zakupu każdego nowego mieszkania. Fundusz ma zapewnić poduszkę finansową na wypadek upadłości dewelopera. Firmy apelują jednak, by składki zostały określone na racjonalnym poziomie 1 proc. wartości mieszkania. Przy obecnie zakładanej stawce rocznie do DFG może wpływać nawet 1 mld zł. Tymczasem UOKiK w uzasadnieniu projektu mówi, że potrzebne jest 140 mln zł, bo na tyle szacuje koszt pokrycia zobowiązań w razie upadku jednego dużego i dwóch małych deweloperów. Pytanie, co się stanie z tymi środkami po dwóch, trzech czy dziesięciu latach, jeżeli nie będzie tych upadłości. Polski Związek Firm Deweloperskich obawia się, że środki z DFG mogą być przeznaczone na zabezpieczenie innych potrzeb. Wartość rynku mieszkaniowego w Polsce szacuje się na 60 mld zł, od tej kwoty trzeba będzie zapłacić 2 proc. składki- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 01.04.2021.).

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rz¨ kontynuuje wątek DFG w kolejnym tekście: ¨Legislacyjna fuszerka w Sejmie¨. Projekt nowej ustawy deweloperskiej ma błędy i jest nieprecyzyjny, co może spowodować wzrost cen mieszkań, ale także uniemożliwić lub utrudnić ich budowanie- twierdzą prawnicy. Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła 30 marca projekt mający na nowo uregulować zasady zakupu mieszkań na rynku pierwotnym. Głównym novum jest powołanie do życia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Szkopuł w tym, że składka przekazywana na fundusz ma nie podlegać zwrotowi. Efekt? Jeśli konsument zrezygnuje z podpisania umowy końcowej z deweloperem, albo od umowy odstąpi, fundusz tej wpłaty nie zwróci. Przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, że w razie zakupu tego samego mieszkania przez kolejną osobę, składka za lokal będzie naliczana ponownie- wskazuje Polski Związek Firm Deweloperskich. Jeśli redakcja przepisów się nie zmieni, ustawodawca zamknie możliwość bezkosztowego rozwiązania umów deweloperskich w przypadku, gdy sytuacja życiowa nabywcy zmusi go do porzucenia planów zakupu lokalu. Projekt ma również uszczelniać zasady uruchamiania przez banki transz z rachunków powierniczych. Dziś jeśli deweloper operuje na rachunku powierniczym otwartym, pieniądze trafiają do niego wraz z postępem na prac budowie, które weryfikuje bank. Ta weryfikacja ma być jednak dokładniejsza. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 01.04.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zastanawia się w innym miejscu: ¨Czy wspólnota może zakazać palenia na klatce?¨. Jeżeli właściciel lokalu rażąco wykracza przeciwko porządkowi domowemu, jest możliwość wniesienia powództwa do sądu. Wyrzucanie niedopałków papierosów na klatkach schodowych, pozostawianie prywatnych przedmiotów na korytarzach, zwierzęta zanieczyszczające windę, parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych- to typowe problemy większości wspólnot mieszkaniowych. Czy zgodne z prawem i możliwe do wyegzekwowania jest stworzenie regulaminu? Wspólnoty coraz częściej decydują się na taki regulamin, który zawiera zasady zachowania i korzystania z części wspólnych nieruchomości. Jednak tworząc taki regulamin należy pamiętać, że ustawa o własności lokali nie daje wspólnocie mieszkaniowej podstaw do podejmowania jakichkolwiek uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali. W konsekwencji wspólnota, ustalając treść regulaminu porządku domowego, jest zobowiązana do poszanowania prawa własności właścicieli lokali, np. nie może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż jest to kwestia indywidualna i należy wyłącznie do właściciela lokalu. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że wspólnota nie może regulować kwestii odpowiedzialności właściciela lokalu za działania osób trzecich (np. najemców), wprowadzać ograniczeń czy wymogów odnoszących się do wynajmowania lokali, zakazywać prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych ani uzależniać dopuszczalność prowadzenia działalności od zgody wyrażonej w uchwale- zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego. Więcej szczegółów- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 01.04.2021.).

¨Rz¨ zauważa też: ¨Kolejna runda rezerw na sporne hipoteki¨. Giełdowe banki mogą być zmuszone do utworzenia jeszcze 17 mld zł rezerw. Santander Bank Polska szacuje, że wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem hipotek frankowych wyniesie w I kwartale 195 mln zł. Oznacza to, że bank ma łącznie ok. 800 mln zł odłożonych na franki. Hiszpańsko- polska grupa ma łącznie blisko 9,9 mld zł frankowych hipotek (6,7 proc. portfela kredytowego brutto). Dwa główne parametry w modelach banków wpływają na wzrost rezerw: szybki napływ pozwów składanych przez klienta i kształtująca się na korzyść frankowiczów linia orzecznicza sądów. W całym 2020 r. przybyło w polskich sądach 37,2 tys. nowych spraw frankowych, co oznacza wzrost wobec 2019 r., gdy przybyło ich ¨tylko¨ 11,56 tys. Dla porównania: na koniec 2020 r. Polacy mieli do spłaty niecałe 428 tys. mieszkaniowych kredytów we frankach. Szczegóły- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 01.04.2021.).

¨Rz¨ informuje również: ¨Echo Investment chce dalej rosnąć w mieszkaniówce¨. Popyt na lokale jest stabilny mimo rosnących cen. Firma powiększa grupę i liczy na dalszy skokowy wzrost sprzedaży. Echo Investment, powiększone o wrocławski biznes Archicomu, celuje w tym roku w sprzedaż ponad 3200 mieszkań. W 2020 r. liderem rynku pod względem sprzedaży był Dom Development (3756), Atal (2896) i Robyg (2738). W 2020 r. samo Echo wypracowało rekordowy wynik, znajdując nabywców na 1570 lokali na spadkowym rynku, o 16 proc. więcej niż w 2019 r. Według danych Archicomu sprzedaż we Wrocławiu sięgnęła 968 lokali, o 19 proc. mniej niż rok wcześniej. Menedżerowie Echa ocenili popyt na mieszkania w Polsce jako bardzo dobry. Zważywszy, że dodatkowym źródłem popytu są coraz aktywniejsi inwestorzy rynku PRS (najem instytucjonalny), oraz ze względu na problemy z szybkim uzyskiwaniem pozwoleń na budowę i uzupełnianiem oferty należy spodziewać się dalszego wzrostu cen- ten trend widziany był już w pierwszym kwartale- czytamy na 18 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 01.04.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Grunt to mieszkanie¨. Dziś wchodzą w życie przepisy będące pierwszym krokiem w uwalnianiu terenów pod mieszkaniówkę. Kolejnym ma być dostęp do gruntów spółek komunalnych czy państwowych osób prawnych. Deficyt gruntów pod budownictwo mieszkaniowe to kluczowa bariera w rozwoju tego rynku. A także przyczyna wzrostu cen mieszkań. Odpowiedzią na to ma być ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, nazywana ¨lokal za grunt¨. W skrócie pomysł polega na tym, że gminy, po podjęciu stosownej uchwały, będą mogły zbywać w przetargach swoje tereny deweloperom, w zamian za częściowe rozliczenie ceny gruntu w mieszkaniach czy lokalach usługowych.. Ustawa wnosi wiele korzyści zarówno dla inwestorów, jak i gmin. Inwestorzy skorzystają na rozszerzeniu dostępu do nieruchomości natomiast samorządy zyskają na zwiększeniu zasobu służącego realizacji zadań gminy. Według szacunków resortu rozwoju, dzięki tej ustawie może powstać potencjalnie nawet kilkadziesiąt tysięcy mieszkań- to jednak w przeważającej mierze zależy od rynku.  Według danych GUS za 2019 r. w zasobie gmin było ok. 28 tys. ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym 45 proc. z nich to tereny uzbrojone, z czego połowa jest na obszarach miejskich. Resort rozwoju do modelu ¨lokal za grunt¨ chce dodać możliwość podobnej sprzedaży gruntów przez inne podmioty, bp. Spółki komunalne czy państwowe osoby prawne i te grunty też otworzyć na inwestycje mieszkaniowe. Dziś wciąż brakuje rozwiązań, jak takie inwestycje prowadzić na tych terenach. Deweloperzy przyjmują zatem ustawę jako dobry ruch, aczkolwiek zachowawczy- czytamy. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 01.04.2021.).

¨DGP¨ informuje w innym miejscu: ¨Rozwodnicy jak wdowcy¨. Nie trzeba czekać pięć lat od rozwodu, by sprzedać bez podatku nieruchomość kupioną wspólnie przed laty- wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej. Dotyczy ona stanu prawnego obowiązującego do końca 2018 r. Obecnie przepisy są już jasne. Zasadą jest, że nie ma podatku dochodowego, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Przez lata były spory, który moment należy uznawać za nabycie u rozwodników. Fiskus długo twierdził, że chodzi o moment podziału majątku. Ten sam problem dotyczył wdowców, ale w ich sprawie minister finansów wydał interpretację ogólną już 8 lutego 2018 r. Zrobił tak po korzystnej uchwale NSA, który stwierdził, że każdy z małżonków staje się właścicielem całej nieruchomości już w chwili jej nabycia do majątku wspólnego. Przy sprzedaży liczy się więc data  nabycia (lub wybudowania) domu lub mieszkania. Teraz minister finansów wyjaśnił, że to samo dotyczy rozwodników. Uwzględnił uchwałę oraz dominującą linię orzeczniczą NSA. Dziś problemu już nie ma za sprawą obowiązującego od 2019 r. art. 10 ust. 6 ustawy o PIT. Wynika z niego, że po ustaniu  wspólności majątkowej małżeńskiej pięcioletni okres  liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego- czytamy na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 01.04.2021.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Taniej już było, czyli czekają nas podwyżki opłat za ciepło¨. Ciepłownie uwzględnią w taryfach realne koszty emisji CO2, które w ubiegłym roku gwałtownie wzrosły. Oznacza to, że słony rachunek za ratowanie przed upadkiem spółek korzystających z węgla uregulują mieszkańcy. Skoki cen na giełdzie praw do emisji CO2 z ub.r. uderzają przede wszystkim w małe i średnie miejscowości. To w nich funkcjonują najczęściej nieefektywne energetycznie ciepłownie zasilane węglem, których właścicielami są zwykle samorządy. Przez lata nie były one modernizowane. Ratunkiem ma być przygotowany przez resort klimatu projekt rozporządzenia, który został właśnie skierowany do konsultacji. Zakłada on, że przedsiębiorstwa ciepłownicze będą mogły skorygować swoje przychody, uwzględniając niezaplanowane koszty zakupu uprawnień do emisji CO2. Więcej- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 01.04.2021.).   

¨Gazeta Wyborcza¨ zamieszcza z kolei obszerny tekst: ¨Czy każde mieszkanie można odziedziczyć?¨. Rozporządzać można tylko tymi nieruchomościami, które są naszą własnością. I tylko te podlegają dziedziczeniu. Co zatem z mieszkaniami zakładowymi, komunalnymi, spółdzielczymi? Mieszkanie komunalne należy do gminy. Nie można przekazać w spadku takiego lokalu. Jednak rodzina nie zawsze musi opuścić mieszkanie komunalne po śmierci głównego najemcy. Mieszkanie zakładowe przekazać można tylko wykupione. Dzisiaj zasób takich mieszkań jest niewielki, sięgając według danych GUS 70 tys. Nowych powstaje niewiele. W 2019 r. wybudowano 292 takie lokale. Niektóre firmy umożliwiają wykup takich nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 r. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu, ale… Gdy umiera jeden ze współmałżonków, którym wspólnie przysługiwało , prawo to nie wygasa, lecz z mocy prawa przejmuje je w całości małżonek, który pozostał przy życiu- jest to szczególny rodzaj następstwa prawnego. Więcej szczegółów dla zainteresowanych- na 22 stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 01.04.2021.).

x

Sprawdź również

Czwartek, 6 maja 2021

¨Krótsza kadencja i mniej tajemnic¨¨Interesy nie muszą ze sobą kolidowa樨Banki otwierają się na ryzyko¨Jak zwiększyć ...