Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi | Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Szczecin

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informacje o przetargu nieograniczonym  na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Ks. Bogusława X w Szczecinie.

Szczegóły w linku: Ogłoszenie

x

Sprawdź również

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informacje o postępowaniu w trybie podstawowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ...