Strona główna | Naszym zdaniem | Opinie do aktualnie procedowanych projektów aktów prawnych

Opinie do aktualnie procedowanych projektów aktów prawnych

 

Podczas spotkania członków Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy, które odbyło się w dniach 23-24 października br. w Szczecinie,  wypracowane zostały opinie członków w nim uczestniczących oraz osób współpracujących do aktualnie procedowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektów następujących aktów prawnych:

 

x

Sprawdź również

Pismo ZT do Prezydenta RP

Prośba o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.