Strona główna | Informacje o TBS | Wydatki budżetu państwa

Wydatki budżetu państwa

Wydatki budżetu państwa na cele mieszkaniowe w latach 1995 ? 2012

 

Bezpośrednie wydatki budżetu państwa na sferę mieszkaniową stanowią jeden z podstawowych wskaźników zaangażowania państwa w pomoc mieszkaniową dla obywateli. Z budżetu państwa finansowane są tzw. rządowe programy mieszkaniowe, czyli te sfery nowego budownictwa mieszkaniowego oraz remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych, które państwo aktywnie popiera, mając na uwadze cele polityki i swoje zobowiązania, w tym konstytucyjne. Z analizy zamieszczonej poniżej tabeli wynika kilka istotnych wskazówek:

najniższy poziom wydatków budżetu państwa na mieszkalnictwo zanotowano w 2010 r., od tego czasu wydatki wzrosły do 1,5 mld zł wg budżetu państwa na 2012 r.; nadal są to wydatki ponad dwukrotnie niżesz niż w latach 2000 ? 2001, kiedy mieliśmy do czynienia z poprzednim kryzysem finansów publicznych;
aż 700 mln zł z budżetu jest kierowana na sfinansowanie starych zobowiązań państwa, powstałych w poprzedniej epoce, wobec posiadaczy mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych założonych do 1992 r.;
w pozycji ?dopłata do odsetek w programie ?rodzina na swoim? większość wydatków służy realizacji zobowiązań wobec beneficjentów programu z lat 2009 ? 2011, co nie wpływa na rozwój nowego budownictwa w 2012 roku i w latach następnych;
w 2012 r. państwo wspierało finansowo tylko trzy programy: Fundusz Termomodernizacji i Remontów (premie dla kredytobiorców remontujących domy i mieszkania) oraz pogram wsparcia budownictwa socjalnego i program ?rodzina na swoim?.

Tabela wydatków w latach 1995-2012 (w PDF)
Drugim miernikiem aktywności państwa w sferze mieszkaniowej jest wskaźnik udziału wydatków budżetowych na mieszkalnictwo w wartości produktu krajowego brutto. Najniższe wydatki na mieszkalnictwo miały miejsce w 2009 r., niemniej poziom wydatków odpowiadający 0,1 PKB należy uznać za bardzo niski.

 

Udział wydatków na sferę mieszkaniową w PKB w latach 2006 – 2011 (w %)
rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Udział wydatków na sferę mieszkaniową w PKB

0,10

0,10

0.08

0,06

0,10

0,10

źródło: IRM, 2011, obliczenia własne na 2010 i 20

 

Porównajmy zaangażowanie budżetu państwa w sferę mieszkaniową w Polsce z innymi krajami Unii Europejskiej. Dane do porównania są dostępne dla lat 2006 ? 2007, kiedy w ramach prezydencji francuskiej opracowano materiał roboczy pt. Synteza kwestionariusza mieszkaniowego Unii Europejskiej. Nakłady publiczne na mieszkalnictwo krajów członkowskich wynoszą przeciętnie ok. 1% PKB, przy czym sięgają one od 0,08% właśnie w Polsce do ponad 2% w Belgii. Największą część PKB na sprawy mieszkaniowe wydają Belgia, Austria (1,1%), Irlandia (1,27%), Finlandia (1,06%) Francja (1,05%), kraje, które dawno temu zaspokoiły ilościowe potrzeby mieszkaniowe a standard warunków mieszkaniowych mają dużo lepszy niż Polska. Poza Polską, wydającą w 2008 r. jedynie 0,08% PKB na mieszkalnictwo, najniższe wydatki w relacji do PKB ponosiły także Hiszpania (0,12%), Włochy (0,27%) oraz Litwa i Rumunia (po 0,30%).

A.W.

EU housing questionnaire synthesis, 2008, s. 6.