Strona główna | Informacje o TBS

Informacje o TBS

Funkcjonowanie TBS?ów – czym się zajmują (na przykładzie zachodniopomorskich TBS?ów)

TBS?y stały się doskonałym narzędziem realizacji polityki mieszkaniowej i rozwiązywania problemów związanych z budownictwem mieszkaniowym i mieszkalnictwem w gminach. TBS?y z regionu zachodniopomorskiego realizują następujące zadania:

 • – prowadzą inwestycje w zakresie nowego budownictwa na wynajem o umiarkowanych czynszach, zarówno w systemie finansowania ze środków własnych, jak i w systemie partycypacji w kosztach budowy osób trzecich
 • – rewitalizują zdegradowaną zabudowę miejską;
 • – prowadzą działania związane z renowacją urbanistyczną;
 • – realizują inwestycje z mieszkaniami dla osób wymagających szczególnego podejścia w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: mieszkania dla osób niepełnosprawnych, sierot i osób starszych;
 • – prowadzą działania w zakresie termomodernizacji budynków (w tym z udziałem środków z Funduszu Termomodernizacyjnego lub środków pozyskiwanych z funduszy unijnych);
 • – są inwestorem zastępczym dla gmin i wspólnot mieszkaniowych;
 • – zarządzają nieruchomościami – własnymi oraz nieruchomościami stanowiącymi własność gmin, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów.

Aktualny dorobek zachodniopomorskich TBS?ów zamyka się liczbami:

 • – 221 budynków i 6.854 mieszkania oddane od użytku,
 • – 16 budynków i 590 mieszkań w realizacji,
 • – 170 budynków i 4.052 mieszkania przygotowywane do realizacji w latach 2010-2013,
 • – należą do przodującej grupy TBS?ów w Polsce.