Strona główna | Zmiany w prawie

Zmiany w prawie

Opinie do aktualnie procedowanych projektów aktów prawnych

  Podczas spotkania członków Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy, które odbyło się w dniach 23-24 października br. w Szczecinie,  wypracowane zostały opinie członków w nim uczestniczących oraz osób współpracujących do aktualnie procedowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektów następujących aktów prawnych: ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, ...

Czytaj więcej »