Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia (strona 20)

Zamówienia

Przetarg na remont dachu budynku – Szczecin

  Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy Bohaterów Warszawy nr 97 reprezentowana przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70 – 302 Szczecin,  ogłasza postępowanie  w  trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dz. u. z 1964 roku nr 16 poz. 93 z późn. zm.) na remont dachu budynku położonego przy Bohaterów ...

Czytaj więcej »

Przetarg na docieplenie ścian i wymiane pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl   Docieplenie ścian i wymiana pokrycia ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku w Wałczu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu Termin złożenia oferty: 22.12.2017r. godz.10:00 Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak Data publikacji: 07-12-2017 Data przeniesienia ...

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej – Wałcz

  USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zapytanie o cenę w ?Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków – Szczecin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartym w dniu 25 lipca 2016 r. Porozumieniem Nr WMiRSPN/8/HM/2016 o zastępstwo inwestycyjne w ramach prowadzonego projektu „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych źródeł energii”.

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków – Szczecin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartym w dniu 25 lipca 2016 r. Porozumieniem Nr WMiRSPN/8/HM/2016 o zastępstwo inwestycyjne w ramach prowadzonego projektu „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych źródeł energii”.

Czytaj więcej »