Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi (strona 20)

Dostawa i usługi

Przetarg na wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl   Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych ...

Czytaj więcej »

Przetarg na remont klatki schodowej – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okulickiego 25w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl   Remont klatki schodowej   Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wymian okładzin płyt balkonowych w podziale na trzy części -Szczecin

Szczeciński TBS Spółka z o.o. ogłasza przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie okładzin płyt balkonowych wraz z wykonaniem izolacji poziomych płyt w budynku przy ul. Ostrowskiej nr 6-10;  ul. Zakopiańskiej nr 17-21 przy ul. Kościelnej nr 12a/4,5,6,7,8; 12b/3,4,5,6; 12c/1,3,4,5,6 i ul. Łukasińskiego 30G/5 i 36A/1,6,8 w Szczecinie.

Czytaj więcej »

Przetarg na modernizacje energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – Barlinek

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: „Modernizacja energetyczna 6 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku przy ulicach: Dworcowej 7; Odrzańskiej 6; ul. 1 Maja 15; ul. Strzeleckiej 15; ul. Tunelowej 47 oraz ul. Pełczyckiej1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych”.

Czytaj więcej »