Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi (strona 20)

Dostawa i usługi

Przetarg nieograniczony na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej – Wałcz

  USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zapytanie o cenę w ?Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków – Szczecin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartym w dniu 25 lipca 2016 r. Porozumieniem Nr WMiRSPN/8/HM/2016 o zastępstwo inwestycyjne w ramach prowadzonego projektu „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych źródeł energii”.

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków – Szczecin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartym w dniu 25 lipca 2016 r. Porozumieniem Nr WMiRSPN/8/HM/2016 o zastępstwo inwestycyjne w ramach prowadzonego projektu „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych źródeł energii”.

Czytaj więcej »