Strona główna | Ogłoszenia | Zamówienia | Dostawa i usługi

Dostawa i usługi

Przetarg na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego -Szczecin

  Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym  na  wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 56 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu,  w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczegóły w linku: ul. Ściegiennego 56 oficyna w Szczecinie

Czytaj więcej »

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych – Wałcz

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowaniem terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej – II postępowanie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Szczegóły w linkach: Ogloszenie o zamowieniu SIWZ-II postepowanie Dokumentacja projektowa       

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego – Szczecin

  Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informacje o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Bolesława Śmiałego 8 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu, w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z prośbą o ...

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego – Szczecin

  Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym  na  wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 57 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu,  w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczegóły w linku: ul. Ściegiennego 57 oficyna w Szczecinie  

Czytaj więcej »

Wykonanie remontu klatek schodowych w Wałczu

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych 1/ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20w Wałczu   2/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu   3/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu   ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie remontu klatek schodowych – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych 1/ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu   2/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. ...

Czytaj więcej »