Zamówienia

Czwartek, 21 luty 2019

Spółdzielczość mieszkaniowa to nie tylko budynki, Rzeczpospolita Decyzja lokalizacyjna będzie limitowana, Rzeczpospolita   "Rzeczpospolita" – zamieszcza artykuł: "Spółdzielczość mieszkaniowa to nie tylko budynki". Poszczególne jednostki nie identyfikują się z własną społecznością, przez co zanika poczucie odpowiedzialności za lokalne sprawy. Szczegóły – na 10 stronie ,,Rzeczypospolitej". (Źródło: "Rzeczpospolita"- 20.02.2019.).   "Rzeczpospolita" w dodatku- "Prawo co dnia"– informuje: "Decyzja lokalizacyjna będzie limitowana". ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego -Szczecin

  Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym  na  wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 56 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu,  w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczegóły w linku: ul. Ściegiennego 56 oficyna w Szczecinie

Czytaj więcej »

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42   w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl   Wykonanie  dokumentacji projektowo – ...

Czytaj więcej »

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych – Wałcz

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowaniem terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej – II postępowanie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Szczegóły w linkach: Ogloszenie o zamowieniu SIWZ-II postepowanie Dokumentacja projektowa       

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego – Szczecin

  Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informacje o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Bolesława Śmiałego 8 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu, w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z prośbą o ...

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego – Szczecin

  Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym  na  wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 57 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu,  w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczegóły w linku: ul. Ściegiennego 57 oficyna w Szczecinie  

Czytaj więcej »

Wykonanie remontu klatek schodowych w Wałczu

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych 1/ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20w Wałczu   2/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu   3/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu   ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie remontu klatek schodowych – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych 1/ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu   2/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. ...

Czytaj więcej »