Zamówienia

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Szczecin

Szczeciński TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o., w podziale na trzy części: część 1 :   ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/14, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/14, ul. Królowej Jadwigi 2/24; część 2 ...

Czytaj więcej »

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i lokali mieszkalnych-remont, przebudowa i adaptacja Osiedlowego Klubu Seniora

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” sp. z o.o. 70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11F działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartą w dniu 7 maja 2019 umową nr WMiRSPN/6/HM/2019 (CRU 19/0001805) o zastępstwo inwestycyjne przy realizacji Zadania pn.: Pozyskiwanie, modernizacja budynków i lokali mieszkalnych-remont, przebudowa i adaptacja Osiedlowego Klubu Seniora przy ul. Bałtyckiej 35A w Wielgowie. Szczegóły ...

Czytaj więcej »