Zamówienia

Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego – Szczecin

Szczeciński TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 5 (oficyna tylna) oraz budynku gospodarczego i budynków garażowych zlokalizowanych wewnątrz kwartału śródmiejskiego nr 36 ograniczonego ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Ks. Bogusława X, Małkowskiego, pl. Zgody w Szczecinie. Szczegóły w linku: ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 5

Czytaj więcej »

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian frontowych i izolacji poziomej ścian piwnic – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian frontowych i izolacji poziomej ścian piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w budynku położonym przy ulicy Jagiellońskiej 77 oficyna w Szczecinie. Szczegóły w linku: ulicy Jagiellońskiej 77 oficyna

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów – Szczecin

Szczeciński TBS Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę serwerów w podziale na dwie części: CZĘŚĆ I – zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie serwera PRIMERGY RX2540 M5 wraz z oprogramowaniem CZĘŚĆ II – zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie miniserwera plikowego QNAP o parametrach zawartych w Specyfikacji warunków zamówienia. Szczegóły w linku: ogloszenie

Czytaj więcej »

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz kominów – Gryfice

Wspólnota Mieszkaniowa „Ks. St. Ruta 25” w Gryficach zarządzana przez i w imieniu której działa Gryfickie TBS S półka z o.o. ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. St. Ruta 25 w Gryficach. Szczegóły w linku: ul. Ks. St. Ruta 25

Czytaj więcej »

Termomodernizacja wraz z remontem elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalno-użytkowego – Szczecin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” sp. z o.o. 70-771 Szczecin, ul. Winogronowa 11F działające na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartą w dniu 10 czerwca 2019 umową nr WMiRSPN/8/HM/2019 (CRU 19/0002649) o zastępstwo inwestycyjne przy realizacji Zadania pn. Termomodernizacja wraz z remontem elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Rymarskiej 46. Szczegóły w linku: Ogłoszenie

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie remontu dachu – Szczecin

Przetarg na wykonanie remontu dachu w budynku zlokalizowanym przy Al. Piastów 64 oficyna w Szczecinie, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. Szczegóły w linku: Al. Piastów 64

Czytaj więcej »