Zamówienia

Przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. informuje o przetargu na wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni wraz z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kleeberga 12-34, stanowiącego zasób własny Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Szczegóły w linku: Ogłoszenie nr 504192-N-2020

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wycinkę drzew i krzewów wraz z robotami towarzyszącymi – Szczecin

Szczeciński TBS Spółka z o.o. informacje o przetargu nieograniczonym na wycinkę drzew i krzewów wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi w związku z planowaną przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o. realizacją inwestycji mieszkaniowej na terenie działki nr 45/7 obr. 3004 w rejonie ulicy Szosa Polska w Szczecinie. Szczegóły w linku: Ogłoszenie nr 503145

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Szczecin

 Szczeciński TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o., w podziale na dwie części: część 1 :   ul. Jagiellońska 18/27, al. Piastów 71/16; część 2 :   al. Wojska Polskiego 48/14,  ul. Królowej Jadwigi ...

Czytaj więcej »