Zamówienia

Przetarg na wykonanie remontu dachu – Szczecin

Przetarg na wykonanie remontu dachu w budynku zlokalizowanym przy Al. Piastów 64 oficyna w Szczecinie, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o. Szczegóły w linku: Al. Piastów 64

Czytaj więcej »

Przebudowa, remont i docieplenie dwóch budynków mieszkalnych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: Przebudowa, remont i docieplenie dwóch budynków mieszkalnych, położonych w Szczecinie, w kwartale 30 przy: Al. Bohaterów Warszawy 98 – oficyna prawa, Al. Bohaterów Warszawy 98 – oficyna lewa wraz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku. Szczegóły w linku: Ogłoszenie

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w  budynku wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Warszawy 99 front i dwie oficyny w Szczecinie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.8 Modernizacja ...

Czytaj więcej »

Budowa VI etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej

Przedmiotem zamówienia jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w ramach budowy VI etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie oraz dostawa z montażem w zakresie rzeczowym. Szczegóły w linku: ul. Koszarowej

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. informacje o przetargu na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w budynkach położonych przy ulicy Ks. P. Ściegiennego 8 oficyna prawa oraz ul. Pocztowej 34 oficyna w Szczecinie, zarządzanych przez Szczecińskie TBS. Szczegóły w linku: Ogłoszenie nr 576098-N-2019

Czytaj więcej »