Strona główna | Ogłoszenia | Sprzedaż/Wynajem | Lokale użytkowe (strona 4)

Lokale użytkowe

Przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione pomieszczenia gospodarcze – Szczecin

Prezes  Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego  „Prawobrzeże”   Sp.   z   o.o.  w   Szczecinie   podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  przeznacza  w imieniu Gminy Miasto Szczecin,  do  oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, w   drodze  przetargu  ustnego   nieograniczonego,  niżej   wymienione  pomieszczenia gospodarcze położone  na  terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 25/TBSP/2020

Czytaj więcej »

Przetarg na najem lokalu użytkowego – Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz opow. 94,89 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno – usługowym przy ulicy Kilińszczaków 44. Szczegóły w linku: przetarg

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego – Wałcz

TBS sp. z o.o. w Wałczu działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ulicy Kilińszczaków 44 w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły w linku: wykaz

Czytaj więcej »

Przetarg ustny nieograniczony na lokale użytkowe – Szczecin

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: wykaz

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego – Wałcz

TBS sp. z o.o. w Wałczu działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ul. gen. L. Okulickiego 8 w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły w linku: wykaz

Czytaj więcej »