Lokale użytkowe

Zapytanie ofertowe na najem lub w dzierżawę lokalu użytkowego (niemieszkalnego) po byłej kotłowni, usytuowanego w Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert w przedmiocie oddania w najem lub w dzierżawę (opcjonalnie, według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym, formy zawarcia Umowy – Umowy Najmu lub Umowy Dzierżawy) lokalu użytkowego (niemieszkalnego) po byłej kotłowni, usytuowanego w Gryficach przy ul. Kościuszki nr 11, stanowiącego własność oddającego w najem lub w dzierżawę, Gryfickiego ...

Czytaj więcej »

Przetarg ustny nieograniczony na komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze – Szczecin

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 11/TBSP/2019

Czytaj więcej »

Oddanie w najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym – Szczecin

  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że  przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin lokal użytkowy położony na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 9/TBSP/2019

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego – Wałcz

  Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Wałczu Data ogłoszenia Data zakończenia Ogłoszenie o zakończeniu Wykaz lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ul. E. Plater 20 o pow. 28,10 m2  w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły w linku: Wykaz 11.03.2019 02.04.2019

Czytaj więcej »