Lokale użytkowe

Przetarg nieograniczony na lokale użytkowe – Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu podaje do publicznej wiadomości, wykaz lokali użytkowych –  stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz, o pow. 21,00 m2 i 42,80 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno – usługowym przy ulicy Wojska Polskiego 8 -10 w Wałczu. Szczegóły w linku: ul. Wojska Polskiego 10/l.u. 2USzczegóły w linku: ul. Wojska Polskiego 10/l.u. 3U

Czytaj więcej »

WYKAZ Nr 13/TBSP/2020 z dnia 12 lutego 2020 r.

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione pomieszczenie gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: Wrzosowa 8

Czytaj więcej »

Przetarg ustny ograniczony na pomieszczenie gospodarcze – Szczecin

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, niżej wymienione pomieszczenie gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 8/TBSP/2020

Czytaj więcej »