Lokale użytkowe

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego – Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o pow. 16,61 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno – usługowym przy ulicy gen. L. Okulickiego 3. Szczegóły w linku: lokal-uzytkowy-Okulickiego

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego – Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o pow. 24,09 m2 położony w Wałczu, w budynku mieszkalno – usługowym przy ulicy Kilińszczaków 20. Szczegóły w linku: lokal-uzytkowy-walcz

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych – Wałcz

Tytuł przetargu Data ogłoszenia w Bip Data zakończenia przetargu Ogłoszenie o zakończeniu Wykaz lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ul. gen. L. Okulickiego 3 o pow. 16,61 m2  w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły w linku: wykaz l. użyt. 30.07.2018 22.08.2018

Czytaj więcej »

Przetargu ustny nieograniczony na komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze – Szczecin

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 20-TBSP-2018

Czytaj więcej »