Lokale mieszkalne

Przetargu ustny nieograniczony na komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze – Szczecin

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Miasto Szczecin, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 20-TBSP-2018

Czytaj więcej »

Nabór na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Spółka TBS „Prawobrzeże” zaprasza do nabycia partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych Na Osiedlu przy ul. Pokładowej/E.Gierczak/Oficerskiej/Drukarskiej/Masztowej- Etap I, którego budowa rozpocznie się w II kwartale 2018 r., zakończenie realizacji przewidziane jest na grudzień 2019r. , natomiast zasiedlenie w I kwartale 2020r.

Czytaj więcej »