Grunty

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat niżej wymieniony grunt – Szczecin

  WYKAZ Nr 1/TBSP/2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.    Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 ...

Czytaj więcej »

TBS w Szczecinie przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym niżej wymieniony grunt

  WYKAZ Nr 18/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 ...

Czytaj więcej »

Przetarg ustny ograniczony na grunty z przeznaczeniem pod tymczasowy garaż blaszany – Szczecin

WYKAZ Nr 15/TBSP/2017 z dnia 06 lipca 2017 r. Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 384/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2014. w sprawie gospodarowania gruntami stanowiącymi własność Gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe (z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.3 ...

Czytaj więcej »

Informacja o możliwości wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu – Szczecin

WYKAZ Nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 ...

Czytaj więcej »