Garaże

Przetarg ustny ograniczony na garaż – Szczecin

  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego garaż położony na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: Leszczynowa

Czytaj więcej »

Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego – Szczecin

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej wymienionego miejsca postojowego, usytuowanego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 w Szczecinie, stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Szczegóły w linku: Jagiellońska 90m nr 1

Czytaj więcej »

Unieważnienie przetargu ustnego ograniczonego na najem garażu murowanego – Szczecin

  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ustnego ograniczonego na najem garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin położonego w Szczecinie przy ul. Berka Joselewicza (działka nr 16/4, Obr. 4114 Dąbie, SZ1S/00200426/6). Na podstawie postanowień ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin położonego w Szczecinie przy ul. Berka Joselewicza (działka nr 16/4, Obr. 4114 Dąbie, SZ1S/00200426/6) ...

Czytaj więcej »

Przetarg ustny ograniczony na garaż położony – Szczecin

  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego garaż położony na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 34-TBSP-2018

Czytaj więcej »

Garaż murowany w trybie bezprzetargowym – Szczecin

  WYKAZ Nr 31/TBSP/2018  z dnia 30 sierpnia 2018 r.  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wynajęcia w drodze ...

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na najem garażu – Wałcz

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem garażu w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o pow. 14,93 m2 położony w Wałczu na działce geod. Nr 2815, przy ulicy gen. L. Okulickiego 3. Szczegóły w linku: gen. L. Okulickiego 3  

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na najem garażu – Wałcz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg na najem garażu w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz o pow. 14,93 m2 położony w Wałczu, na działce 2815  przy ulicy gen. L. Okulickiego. Szczegóły w linku: wykaz garażu

Czytaj więcej »