Garaże

Wykaz garaży do wynajęcia w trybie bezprzetargowym – Szczecin

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony niżej wymieniony garaż murowany na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 26/TBSP/2019

Czytaj więcej »

Przetarg ustny ograniczony na garaż – Szczecin

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w imieniu Gminy Szczecin do oddania w najem na czas na okres do trzech lat, w drodze przetargu ustnego ograniczonego garaż położony na terenie Miasta Szczecin. Szczegóły w linku: WYKAZ Nr 18/TBSP/2019

Czytaj więcej »

Przetarg ustny ograniczony na najem garażu – Szczecin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny ograniczony  na  najem  niżej  wymienionego  garażu, usytuowanego na działce nr 18/20, Obr. 1025   Śródmieście,   przy  ul.  Piłsudskiego,  stanowiącego własność TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Szczegóły w linku: Piłsudskiego 28

Czytaj więcej »