Strona główna | Ogłoszenia (strona 79)

Ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony na komunalne lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze – Szczecin

  WYKAZ Nr 7/TBSP/ 2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.   Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr ...

Czytaj więcej »

Przetarg ustny nieograniczony na garaże – Szczecin

WYKAZ Nr 8/TBSP/2017  z dnia 25 kwietnia 2017 r.  Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami, z późniejszymi zmianami oraz na podstawie § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 ...

Czytaj więcej »

Informacja o możliwości wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu – Szczecin

WYKAZ Nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 ...

Czytaj więcej »

Przetarg na budowę noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu – Stargard

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29, tel. (91) 578-47-50, zaprasza do zapoznania się z dokumentacją przetargową i złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu – działka nr geod. 538/2 w obrębie 6 miasta Stargard – w podziale na Część 1 i ...

Czytaj więcej »