Strona główna | Ogłoszenia (strona 5)

Ogłoszenia

Przetarg na wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego -Szczecin

  Szczecińskie TBS Spółka z o.o. informuje o przetargu nieograniczonym  na  wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 56 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu,  w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Szczegóły w linku: ul. Ściegiennego 56 oficyna w Szczecinie

Czytaj więcej »

Przetarg na najem miejsca postojowego usytuowanego w garażu wielostanowiskowym w budynku – Szczecin

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny ograniczony  na najem niżej wymienionego miejsca postojowego, usytuowanego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 w Szczecinie, stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Szczegóły w linku: ul. Jagiellońskiej 90

Czytaj więcej »

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42   w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel. 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl   Wykonanie  dokumentacji projektowo – ...

Czytaj więcej »

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych – Wałcz

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zespołem budynków garażowych, zagospodarowaniem terenu, budową infrastruktury wewnętrznej, budową przyłączy i przebudową linii energetycznej – II postępowanie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Szczegóły w linkach: Ogloszenie o zamowieniu SIWZ-II postepowanie Dokumentacja projektowa       

Czytaj więcej »