Strona główna | Ogłoszenia (strona 34)

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na budowę szybu windowego wraz z montażem – Barlinek

PRZETARG NIEOGRANICZONY Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – nr 536351-N-2017 z dnia 2017-06-27 r. – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie O zamówienie mogą ...

Czytaj więcej »

Przetarg na roboty budowlane polegające na budowie budynku noclegowni dla osób bezdomnych – Stargard

  Stargardzkie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29, tel. (91) 578-47-50, zaprasza do zapoznania się z dokumentacją przetargową i złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu ? działka nr geod. 538/2 w obrębie 6 miasta Stargard ? w podziale na ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku przy Okulickiego 20 w Wałczu

Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku przy Okulickiego 20 w Wałczu. Szczegóły w linku: OGLOSZENIE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1.ogłoszenie 2. SIWZ 3. umowa -załacznik nr 3 4. Przedmiar 1 -cz.mieszkalna 5. Przedmiar 2 – część lokali użytk. 6. dok.-opis techniczny – Okulickiego 20 6. dok-KOLORYSTYKA 6. rys.nr 1 6. rys.nr 2 6. rys.nr 2i 6. rys.nr 3 6. rys.nr 4 ...

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego – Wałcz

Wykazu podanego do publicznej wiadomości lokalu użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ul. Kaszubska 1  w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 19.06.2016 r. do 11 .07.2017r. Szczegóły w linku: Wykaz lokalu użytkowego

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie termomodernizacji trzech budynków – Szczecin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami ...

Czytaj więcej »

Przetarg na utrzymanie czystości w budynkach mieszkalnych i na terenach przyległych – Szczecin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie ...

Czytaj więcej »

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych – Szczecin

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Lp. Adres, oznaczenie lokalu, położenie w budynku Powierzchnia [m2] Rodzaj dopuszczalnej działalności Stawka wywoławcza czynszu netto zł/m2 Wadium w zł 1. Śląska 51 front LU1A , piwnica 132,96 m2 Lokale usługowe w branżach nieuciążliwych. Zakazuje się funkcji, których funkcjonowanie powoduje wydzielanie szkodliwych lub nieprzyjemnych zapachów, wyziewów, oparów lub gazów. Każdorazowe wprowadzenie ...

Czytaj więcej »