Strona główna | Ogłoszenia (strona 30)

Ogłoszenia

Przetarg na rozbiórkę budynków gospodarczych i garażowych – Wałcz

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: rozbiórka budynków gospodarczych i garażowych usytuowanych na działce 3200 przy ulicy Wojska Polskiego 8-10 w Wałczu. Szczegóły w załącznikach: 1.Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie rozbiórki 2.Mapka – budynki do rozbiórki W.Polskiego 8-10 3.Zdjecia budynki do rozbiórki W.Polskiego 8-10 4.UMOWA rozbiórka W. Polskiego 8-10    

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Barlinek

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBEJMUJĄCY DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ ŚCIAN PODZIEMIA WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. TUNELOWEJ 18 W BARLINKU. ZAMAWIAJĄCY Wspólnota Mieszkaniowa Tunelowa 18 w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujący docieplenie ścian zewnętrznych, dociepleniem stropów poddasza, , izolację p. wilgociową ścian podziemia wraz z robotami ...

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości

Przetarg nieograniczony – Utrzymanie czystości Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. ul. Winogronowa 11F Punkt kontaktowy: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Osoba do kontaktów: Bożena Kopaczyk 70-770 Szczecin Polska Tel.: +48 914613692 E-mail: zamowienia_tbsp@inet.pl Faks: +48 918863350 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.tbsp.szczecin.pl ...

Czytaj więcej »

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych – Szczecin

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH    Lp. Adres Powierzchnia [m2] Położenie w budynku Rodzaj dopuszczalnej działalności Stawka wywoławcza czynszu netto zł/m2   Wadium w zł ogółem z tego na koszty przetargu z tego w poczet przyszłego czynszu 1.  Jagiellońska 95 oficyna/ U 52,32 piwnica handel, biuro, usługi, magazyn 3,00 1.000,00 300,00 700,00 2. Piłsudskiego 24 B ...

Czytaj więcej »

Przetarg na wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic – Szczecin

WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA PRZY UL. ks. piotra ściegiennego 5 reprezentowana przez SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70 – 302 Szczecin,  OGŁASZA POSTĘPOWANIE  W  TRYBIE PRZETARGU na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku nr 16 poz. 93 z późn. zm.) NA WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNIC METODĄ INIEKCJI  NISKOCIŚNIENIOWEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM ...

Czytaj więcej »

Przetarg ustny ograniczony na niżej wymienione pomieszczenia gospodarcze – Szczecin

WYKAZ Nr 22/TBSP/ 2017 z dnia 11 września 2017 r. Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust.1 zd.1 Załącznika do Zarządzenia Nr 553/07 ...

Czytaj więcej »